Планирайте почивките още сега

Колко още почивни дни остават? Кои дни отработваме? Кои дни може да слеем?

1 ноември – Ден на народните будители

24, 25, 26 декември – Коледа

31 декември (отработва се на 13 декември)

Вижте кои дни са почивни и възможностите за комбиниране на отпуски с почивни дни.

Планирайте вашите отпуски и почивки още сега!