Идеите на Брюксел за развитието на общността след Brexit представи председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в т.нар. "бяла книга" - инфографика

Как Европа ще се променя през следващото десетилетие - от въздействието на новите технологии върху обществото и работните места до съмненията относно глобализацията, опасенията, свързани със сигурността, и възхода на популизма - беше темата на доклада с идеи относно бъдещето на ЕС след излизането на Обединетото кралство от общността.

В т.нар. "бяла книга", представена от председателя на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер пред евродепутатите в Страсбург, са изброени пет възможни сценария за потенциалното състояние на ЕС до 2025 г. в зависимост от избора, който Европа ще направи.

Всеки вариант обхваща широк кръг от възможности и е с илюстративен характер, като отделните сценарии не се изключват взаимно и не са изчерпателни, уточняват от ЕК.

Целта на "бялата книга" е да послужи за фокусиране на дебатите между 27-те държавни или правителствени ръководители и да спомогне за структуриране на дискусията при срещата на върха в Рим и след това. ЕК ще я използва и като отправна точка за по-широки обществени дебати за бъдещето на Стария континент.

- Сценарий 1: Продължаваме, както досега

ЕС-27 се съсредоточава върху изпълнението на програмата си за положителни реформи в духа на програмата "Ново начало за Европа" от 2014 г. и декларацията от Братислава, приета от 27-те държави членки през 2016 г.

До 2025 г. това може да означава:

- Европейците могат да карат автоматизирани и свързани автомобили, но да се сблъскват с проблеми, когато пресичат границите, защото продължават да съществуват някои правни и технически пречки.

- Европейските граждани като цяло могат да пътуват зад граница, без да трябва да спират за проверка на документите. Поради засилените проверки за сигурност на пътуващите им се налага да отиват на летището или гарата много преди заминаването.

- Сценарий 2: Остава само единният пазар,

който постепенно застава в центъра на ЕС-27, тъй като 27-те държави членки не успяват да намерят общ език във все повече области на политиката.

До 2025 г. това може да означава:

- Преминаването на границите с цел бизнес или туризъм става трудно поради редовните проверки. Намирането на работа в чужбина е по-трудно, а прехвърлянето на пенсионни права към друга държава не е гарантирано. Хората, които се разболяват в чужбина, понасят големи медицински разходи.

- Европейците не са склонни да използват свързани автомобили поради липсата на правила и технически стандарти, които важат на цялата територия на ЕС.

Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече

ЕС-27 продължава както досега, но дава възможност на желаещите държави да правят повече заедно в определени области като отбраната, вътрешната сигурност или социалните въпроси. Възникват една или няколко "коалиции на желаещите".

До 2025 г. това може да означава:

- 15 държави членки създават полицейски и магистратски корпус за борба с трансграничната престъпност. Информацията, свързана със сигурността, се обменя незабавно, защото националните бази данни са напълно свързани помежду си.

- Свързаните автомобили се използват широко в 12 държави от ЕС, които са се договорили да хармонизират своите технически стандарти и правила за отговорност.

Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно

ЕС-27 се съсредоточава върху постигането на повече и по-бързи резултати в избрани области на политиката, като прави по-малко в други области, за които се смята, че действията му нямат добавена стойност. Вниманието и ограничените ресурси са насочени към определени области на политиката.

До 2025 г. това може да означава:

- Европейски орган за далекосъобщенията ще има правомощия да освобождава радиочестоти за трансгранични комуникационни услуги, например честоти, използвани от свързаните автомобили. Той също така ще защитава правата на потребителите на мобилни услуги и интернет навсякъде в ЕС.

- Нова европейска агенция за борба с тероризма помага за възпирането и предотвратяването на тежки нападения чрез системно проследяване на заподозрени лица.

Сценарий 5: Правим много повече заедно

Държавите от ЕС решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се прилагат.

До 2025 г. това може да означава:

- Европейски граждани, които искат да подадат жалба срещу предложение за финансиран от ЕС проект за вятърни турбини в тяхната местност, не могат да се свържат с отговорния орган, защото им казват да се обърнат към компетентните европейски органи.

- Свързаните автомобили се движат безпрепятствено в Европа, защото съществуват ясни правила за отговорност, които се прилагат в целия ЕС. Шофьорите могат да разчитат на агенция на ЕС, която налага спазването на правилата.

Бялата книга е приносът на ЕК към срещата на върха в Рим, на която ЕС ще обсъди не само постиженията си през последните 60 години, но и бъдещето си като съюз от 27 държави.

60-годишнината на Договорите от Рим на 25 март т.г. е повод за 27-те лидери от ЕС да обмислят състоянието на европейския проект, да разгледат неговите постижения и силни страни, както и областите, в които са нужни още подобрения, а също така да демонстрират обща решимост за изграждане на по-стабилно бъдеще заедно, надяват се от Брюксел.

С цел насърчаване на тези дебати евроинституциите организират поредица от дискусии за бъдещето на ЕС в европейските градове и региони. Предстои през идните месеци от ЕК да представят още документи за размисъл относно:
- развитието на социалното измерение на Европа
- задълбочаването на Икономическия и паричен съюз въз основа доклада на петимата председатели от юни 2015 г.
- извличането на ползите от глобализацията
- бъдещето на европейската отбрана    
- бъдещето на финансите на ЕС.

Подобно на бялата книга, в документите за размисъл ще бъдат представени различни идеи, предложения, варианти или сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се представят окончателни решения, допълват от ЕК.

Преди заседанието на Европейския съвет през декември, в своята реч "За състоянието на Съюза" през септември т.г., председателят на Еврокомисията ще доразвие тези идеи. Това ще способства да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

"Преди 60 години основателите на Европа избраха да обединят континента със силата на закона вместо със силата на оръжието. Можем да сме горди с това, което сме постигнали оттогава. И най-мрачният ден за нас през 2017 г. ще бъде далеч по-ведър от който и да било, прекаран от предшествениците ни на бойното поле", коментира Юнкер на 1 март пред евродепутатите. Според него сега е време за лидерство, единство и обща решимост.