Министерството на образованието и науката (МОН) стартира обществена дискусия по основни въпроси за нов закон за училищно образование.

Образованието трябва да е приоритет на цялото общество, защото от неговото качество зависи професионалната и личната реализация на младите хора. 

В последните месеци ръководството на МОН проведе много срещи с директори и учители в страната, за да чуe тяхното мнение както за необходимостта от неотложни промени в системата, така и за запазване на позитивното в българското средно образование.

Виж още: Учениците ни зубрят, а не се учат да мислят

Обществената значимост на въпросите за развитието на българското образование изисква да бъде чуто мнението на учители, ученици, родители, неправителствени организации, местни власти, институции и всички, които имат или искат да вземат отношение по темата.

Според ръководството на МОН само с консенсус може да бъде приет закон, който наистина ще е полезен, ще е работещ и ще ангажира всички по отношение на изпълнението му.

Виж още: Целодневно обучение и за петокласниците

Онлайн общественото допитване ще се проведе в няколко етапа. До 20 юни 2014 г. експерти на Министерството на образованието и науката очакват отговори тук: http://lll.mon.bg/anketa_zakon/.

След обобщаване на мненията на страницата на МОН ще бъдат публикувани както безспорните, така и все още спорните теми, за да се търси по тях обществено приемливото решение

Виж още: Доброволци за образование

След второто допитване отново ще има обобщаване на мненията, като най-консенсусните ще бъдат включени в проекта за нов закон.

Екипът на Министерството на образованието и науката се надява на широко обществено участие и много мнения и предложения не само по поставените въпроси, но и по други теми, свързани с училищното образование.

За целите на обществената дискусия е създадена и нарочна пощенска кутия zakon@mon.bg, на която всеки може да споделя мнения и препоръки, както и да поставя въпроси за обсъждане.

Виж още: Какви ще са професиите на бъдещето