Съветът по сигурността към Министерския съвет одобри с консенсус работния документ "Визия 2020: България в НАТО и в Европейската отбрана"

В утвърдения вариант на документа са отразени становищата на всички отговорни институции. В следващите дни "Визия 2020" ще бъде публикувана за обществено обсъждане, съобщиха от Министерския съвет.

Би Ти Ви информира, че "Визия 2020" на военния министър Велизар Шаламанов е претърпяла известна промяна, като текстовете, които директно посочват Русия като заплаха, са смекчени, но запазват смисъла за променената среда за сигурност след анексирането на Крим от Руската федерация.

Във "Визия 2020" се предлага актуализирана оценка за външната среда за сигурност, обосновават се ползите от инвестиции в отбраната, определя се пътят за достигане на по-високи разходи за отбрана в съответствие с дискусията в НАТО. Работният документ посочва също така основните необходими способности за съвременната отбрана на България.

На базата на "Визия 2020" и решенията от срещата на върха на НАТО този месец Министерският съвет ще приеме национална програма "България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020", в съответствие с приоритетите и задачите на служебното правителство.

В документа е запазен и ангажиментът за 1,5% от БВП за отбрана още през 2015 г. и отделяне на 15% от военния бюджет за инвестиции в отбраната.

Националната програма ще бъде предложена на следващото Народно събрание, като експертната работа по бъдещия документ има за цел да бъде улеснено и максимално ускорено постигането на политически консенсус по стратегическите приоритети в областта на отбраната между партиите в новото 43-то Народно събрание.