Промените в Закона за движение по пътищата бяха приети и обнародвани през септември

Новите правила при регистриране на автомобили и други пътни превозни средства (ППС), които бяха приети и обнародвани през септември с поправките в Закона за движение по пътищата, са в сила от 27 декември, напомнят от полицията и акцентират върху три основни промени.

Първата се отнася до продавачите, които вече няма да бъдат длъжни да представят пред Пътна полиция договора за покупко-продажба. "Отписването" на колите им ще е задължение на нотариусите, пред които се изповядва сделката.

Вторият важен момент е за купувачите. Тяхно задължение е регистрацията на закупен автомобил да се извърши в едномесечен срок. Новите правила важат както за ППС, регистрирани у нас, така и за купени от чужбина. Купувачът трябва да е наясно, че ако не изпълни задължението си по регистрация на закупения автомобил два месеца, регистрацията се прекратява автоматично!

Третата промяна засяга изграждането на връзка между нотариусите, които изповядват сделки за покупко-продажба, и системата на Пътна полиция.

МВР и Нотариалната камара все още работят по техническата свързаност на системите, тъй като извършването на тестовете и настройки на системите изисква технологично време. От Националната полиция обаче предупреждават, че това не е основание приобретателите на превозни средства да не изпълняват разпоредбите на закона.

Източник: Главна дирекция "Национална полиция"