Следват ги тези, които са завършили хуманитарни специалности

"Учи, сине, за да не работиш!" Едно време имаше подобна поговорка, която трябваше да покаже, че учените хора седят там на някакви бюра и правят нищо, срещу което нищо получават добри пари. Като оставим самата идея за пренебрежението на българина към умствения труд, поговорката се оказва относително правилна, но не по начина, по които са си мислели някогашните родители.

Почти всеки трети висшист без работа у нас е икономист, юрист или с диплома за обществени науки като философия, социология, публична администрация. Това показват данните на Агенцията по заетостта (АЗ) за безработицата през юли, пише Economic.bg.

Въпреки предупрежденията, че пазарът на работна ръка в тези области е пренаситен, именно такива специалности са най-масови сред младежите. След тях в тази непрестижна класация се нареждат и завършилите в областта на услугите, транспорта и охраната.

Висшистите с образование в областта на техниката и технологиите са 16%, а над 11% - в областта на образованието. С по-малък дял са безработните с висше образование със спе­ци­алности от хуманитарните науки и изкуствата (7,7%), в областта на математиката и естествознанието (5,4%), в областта на здравеопазването (4,2%), сочат данните на агенцията.

Виж още: Средната заплата у нас за 2013 г. е била 808 лв.

Най-добре реализирани са завършилите специалност в областта на селското стопанство, защото сред безработните висшисти те са най-малко - едва 2,6%. Общо 2900 висшисти са успели да си намерят работа през юли, като 1100 от тях са икономисти и юристи, следвани от завършилите в сферата на на услугите, техниката и технологиите.

През юли почти 35 хил. висшисти са били без работа. От всички безработни в страната висшистите са 10%. Заради края на академичната година през юли обикновено техният брой нараства значително.

Над 6000 българи без квалификация са намерили работа през бюрата по труда през юли. 65.7% от тях са с основно и по-ниско образование. Най-добре се реализират хората със занаят, завършилите техникум - 5335 българи.

Виж още: Безработицата продължава да намалява

Близо 4600 са хората над 50 години, които през юли са започнали да работят. Те представляват 28% от всички започнали. Близо 4300 са младежите до 29 години, които са се трудоустроили през месеца. Трудовите посредници са помогнали на осем пенсионери и 27 учащи се да започнат работа, показват данните.

Освен безработните чрез бюрата по труда си търсят работа и близо 3400 заети, както и 2800 пенсионери и 1128 учащи се през месеца. 2411 безработни са включени в субсидирана заетост през юли.