Това са само получените сигнали в Агенцията за социално подпомагане

Повече от 34 500 сигнала за деца в риск са получени за миналата година, показва справка в Агенцията за социално подпомагане.

Само регистрираните сигнали

В тази цифра попадат само подадените към институциите сигнали за деца попаднали под тормоз. Реалният брой на малчуганите, които живеят в кошмара на побоища, насилие и страх, е в пъти по-голям, единодушни са експертите.

476 от сигналите са приети на горещата телефонна линия към Държавната агенция за закрила на детето.

Дете в риск е всяко дете, застрашено или търпящо каквото и да е форма на насилие и тормоз; дете, чиито основни потребности не са задоволени - например, то е недохранено, зле облечено, пренебрегвано от хората, които трябва да се грижат за него, дете, което не ходи на училище, а е под 16-годишна възраст, което проси или се скита без надзор, което е жертва на експлоатация.

Националната телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена от Държавната агенция за закрила на детето и в към момента се поддържа от екип на Фондация "Асоциация Анимус".

Фондация "Асоциация Анимус" е основана преди близо 20 г. (1994) и оттогава се стреми да работи в обществена полза като развива достъпни психологически услуги, разработва проекти и програми, които да подкрепят по-уязвимите членове на нашето общество – децата, хората, пострадали от насилие или преживели травми.

Виж още: Рекорд при сигналите за деца в риск за декември

Източник: Агенцията за социално подпомагане