Нараства броят на сигналите за деца в риск.

Информационни срещи за представяне на Националната телефонна линия за деца 116 111 и интернет сайта за сигнали за сексуална експлоатация www.stopech.sacp.government.bg организира Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД ) в столични училища.

104 535 обаждания са получени на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 2013 г. , те са с 5 % (5 000 обаждания) повече от предходната 2012 г. Най-много са позвъняванията между 11 и 13 часа и между 16 и 18 часа, най-натоварена е тя през месеците януари, април, май, юни и октомври.

20 358 са осъществените консултации през миналата година, 72 % от тях са с деца, предимно тийнейджъри, които търсят своето място в света на връзките, изживяват първите си влюбвания и раздели и се изправят пред много въпроси и предизвикателства.

Притеснението да разкриеш себе си и чувствата си, страхът от отхвърляне, болката и разочарованието при раздяла са трудни емоции за всяка възраст, затова анонимността и съветите от специалисти правят телефон 116 111 желан от тийнейджърите събеседник. Те имат възможност да споделят това, което ги плаши, и да обсъдят възможните решения, без да се чувстват притиснати от мнението и гледната точка на възрастния. 

Вижте още: 3137 деца са спасени от изоставяне през 2013

800 от проведените консултации са свързани с насилие над деца. Въпреки че са едва 4 % от всички осъществени разговори. Най-често на линията постъпва информация за физическо насилие, след това – за пренебрегване и за психически тормоз. Преобладават случаите на насилие в семейството и родителите продължават да бъдат сочени като най-честите извършители. В 57 от консултациите е станало ясно, че деца са свидетели на домашно насилие.

Нараства броят на сигналите за деца в риск, които Националната линия за деца е предала на органите на МВР и отделите за закрила на детето – през 2013 г. са приети 408 сигнала при 279 за 2012 г. – увеличението е с 47 %.

Почти всички сигнали са свързани с поне две форми на риск за дете, в много случаи и повече – най-често сигналите са за физическо и психическо насилие, физическо насилие и неглижиране или неглижиране и риск от изоставяне и отпадане от образователната система

Националната линия за деца 116 111 e телефон за децата, техните родители и близки, както и за всеки, който търси информация и помощ по въпроси, свързани с деца. Линията е денонощна, без почивен ден. Достъпна е от територията на цялата страна. Разговорите с консултантите са напълно безплатни за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон.

Източник: ДАЗД