Краткотрайни по-значителни повишения са възможни във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра, Тунджа, Марица, Арда, Места и Струмa

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предупреди, че днес и утре се очаква повишаване на речните нива в страната заради прогнозите за валежи, високата почвена влага и положителните температури.

Нивата на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води

В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.

От системите за ранно предупреждение е обявен оранжев код "Риск за тревога" за река Тунджа при Елхово. 

Нивото на реката ще продължи плавно да се понижава до ранните часове на 27 февруари

когато се очаква да започне незначително да се повишава.

Жълт код "Предупреждение" е обявен за река Тунджа при Ямбол. Очаква се нивото да достигне своя максимум на 27 февруари и да се задържи над жълтия праг за предупреждение.

Кодът е жълт и за река Мочурица при Воденичане

като се очаква нивото й да започне да се повишава днес и в ранните следобедни часове на 26 февруари да премине жълтия праг за предупреждение. 

Нивото на река Арда ще се повиши, като на 26 февруари ще достигне жълтия праг за предупреждение, съобщи екоминистерството.