Лидерът е човек, който умее да води другите след себе си. Мнозина страстно желаят да станат лидери, изучават стотици брошури и книги, посещават курсове и семинари, които обобщено бихме могли да назовем "Станете лидер за 48 часа

Само че не става така. Марк Санборн, президент на компанията Sanborn & Associates Inc., е убеден, че около лидерите и понятието за лидерство се въртят прекалено много митове. А за да станете истински лидери, трябва да престанете да вярвате в тези лъжливи убеждения.

1. Всички мениджъри са лидери

Реалността: някои мениджъри умеят да водят хората, други – не. Мениджмънтът е една от възможностите за лидерство, но не е негов еквивалент.

Мениджърите имат добре развити комуникативни навици и умеят да организират процеса на работа. Те наемат хора. Ако не успеят да извадят най-доброто от служителите обаче, както и постоянно да усъвършенстват работата на организацията и да помагат на колегите си да се развиват, те никога няма да станат лидери.

Лидерството по дефиниция подразбира благоприятни промени, постоянно усъвършенстване и развитие.

2. Някои са родени за лидери

Реалността: дори онзи, който е предразположен към лидерство, е длъжен да овладее навиците да ръководи.

Детето може да е предразположено към баскетбола, но ако не тренира усърдно, едва ли ще стане добър спортист. Така е и с лидерството. При това склонността към него не е така очевидна, както ни се иска да бъде. Затова по-добре се съсредоточете върху нещата, които можете да направите веднага, вместо да анализирате житейското си предназначение и призвание.

3. Лидерът винаги има верните отговори

Реалността: лидерите умеят да задават правилните въпроси и знаят къде да търсят отговорите.

Ако хората от вашата компания постоянно се обръщат към вас с въпроси, на които и сами биха могли да намерят отговора, помнете, че ги лишавате от възможността да "включат" мозъка си и да помислят сами. Както казва известната поговорка – ако дадете на човек риба, той ще бъде сит един ден. Ако го научите да лови риба, ще бъде сит цял живот.

4. За да бъдете лидер, трябва да сте на висок пост

Реалността: за да водите хората, трябва само да знаете кога и как да направите това най-добре. И най-важното, трябва да умеете да носите отговорност за себе си и за другите.
Когато отсядам в хотел, повечето от хората, с които се сблъсквам там – като се започне от администратора и се свърши с келнерите и чистачките – нямат високи длъжности или власт над останалите. Те обаче носят отговорност за комфортния престой на всички гости на хотела. Добрият персонал много по-често от мениджмънта е готов да поеме отговорността на плещите си.

Лидерът винаги прави живота на хората по-добър. В успешните организации всеки сътрудник може да носи отговорност, дори и длъжността му да е скромна.

Виж още: Лицата на фирмения лидер

5. Лидерите правят всичко самостоятелно

Реалността: лидерът знае как да мотивира за работа себе си и екипа си.
Ако лидерът има огромно желание да работи над задачите, но не може да „зарази“ със същия порив и екипа си, той не е истински лидер. Именно по това лидерът се различава от мениджъра – по правило, мениджърът се фокусира върху задачата, а лидерът може да направи така, че не само той, но и останалите да се вдъхновят от нея.

6. Лидерството означава амбиция

Реалността: лидерството е умението и желанието да носиш полза на хората.
В амбициите няма нищо лошо, но те по правило носят полза само на „собственика“ си. Ако онова, което правите, носи полза само на вас, вие не може да бъдете смятани за лидер.
А ако делото ви носи полза и на другите – на клиенти, на колеги, на доставчици и на обществото като цяло – значи наистина сте достойни за титлата истински лидер.

7. Всеки може да стане лидер

Реалността: лидер може да стане само човекът, който го иска.
Не можете да принудите някого да ръководи, ако сам не го иска. Можете да отведете коня до реката, но не можете да го накарате да пие. Не са достатъчни само талант и способности. Нужни са още желание и стремеж.

Виж още: Шефът като бог (II част)

Източник: LifeHacker / "Мениджър Нюз"