Правосъдното министерство предлага желаещите да получат българско гражданство да полагат изпит по история на България, държавно устройство и местна култура

Кандидатите за български паспорт да трябва да държат изпит по история на България, конституционно устройство на страната и познаване на местната култура. Такова предложение има от Министерството на правосъдието към Народното събрание. 

Идеята трябва да бъде обсъдена в сряда на заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите в чужбина. Подобен изпит би могъл да бъде въведен с промени в Закона за българското гражданство.

Идеята на правосъдното министерство цели да гарантира, че само хора, които се интересуват от България, ще получават гражданство.

В момента условията за получаване на български паспорт на основание български произход, са да предостави документи, че има възходящи роднини българи, като това може да са актове за раждане, свидетелства за брак, кръщелни или дори стара военна книжка на дядо или прадядо. 

Преди година обаче се оказа, че Държавната агенция за българите в чужбина е издала удостоверения за произход на близо 2000 кандидати, без да са приложени изискваните по закон писмени доказателства, а само на основание декларация за национално самосъзнание, която не е регламентирана в нормативен акт. 

Това само засили публикациите в световни медии, че чужденци получават български паспорт срещу заплащане.

От 1 януари 2005 г. до 30 юни 2015 г. в Министерството на правосъдието са подадени 120 174 молби от чужденци за придобиване на гражданство на основание български произход, сочи статистиката на Съвета по гражданството. От тях са отказани 20 703 молби. Най-честата причина за отказ са представени подправени документи за възходящи роднини българи, чието фалшифициране е установено от криминалистите. 

Източник: в. "Труд"