Ваучерите за храна по наредба 7 са една от най-популярните социални придобивки в България.

Те са платежни средства, които работодателите предоставят в допълнение на месечната заплата за своите служители. Мярката съществува във всички европейски държави и се радва на голям интерес от страна на фирмите заради данъчните облекчения.

Целта на ваучерите за храна е работодателят да подкрепи своя екип с целеви средства за едно от най-големите пера в бюджета на всяко домакинство - храни и напитки. Служителите, които получават ваучери, имат богат избор в кои обекти да използват своята придобивка така, че тя да им бъде максимално полезна.

Възможността за предоставяне на ваучери е достъпна за всички фирми в страната - дори за микрофирми с един служител. Необходимо е работодателят да сключи договор с лицензиран оператор на ваучери за храна и да организира раздаването на ваучерите на служителите.

Ползи за работодателя

Оптимизиране на разходите

Безспорно най-големият плюс са данъчните облекчения - ваучерите за храна са освободени от данъци и такси в размер до 200 лв. месечно на служител. Така работодателят може да спести 1281лв. Годишно за всеки свой служител.

Всеки работодател има право да определи сумата, която ще предоставя - тя може да бъде и по-ниска от максималната. Важно е да се спази изискването ваучерите да бъдат в еднакъв размер за всички работещи във фирмата, без значение от позицията.

Освен месечният размер без данъци и такси, държавата регулира и общата сума ваучери за храна в страната - тя се приема със Закона за държавния бюджет. Показателно за интереса към социалната придобивка е, че за 2021г. годишната квота за ваучери за храна е 390 млн. лв. и тя е напълно изчерпана от работодателите. През 2022г. бе увеличен както максималният размер, така и големината на квотата, за да може тя да бъде достатъчна до края на годината.

Повишаване на мотивацията на екипа

Всяка социална придобивка подобрява мотивацията на хората. Ваучерите са особено ефективна мярка, защото се използват лесно и пряко повишават покупателната способност на хората от екипа.

Ако все още не предоставяте ваучери и имате нужда от допълнителен стимул за екипа, ще видите широко одобрение при въвеждането на тази мярка. Ако вече имате такава практика, можете да обмислите увеличаване на сумата до максималната - това със сигурност ще бъде оценено високо.

Подобряване на имиджа на фирмата

Конкуренцията между фирмите за най-добрите кадри на пазара на труда е огромна, особено при по-специфични сфери на дейност. Имиджът на добър работодател е нещо, за което трябва да работите всеки ден, а пакетът със социални придобивки е ключова част. Важно е при проучване на заплатите в сферата да разгледате и предлаганите придобивки - 200 лв. под формата на ваучери месечно не никак малка сума.

Ползи за служителите

Освобождаване от данъци и такси

Както и при работодателите, служителите също са освободени от данъци и осигуровки върху сумата на ваучерите. При получаване на максимума от 200 лв. месечно всеки служител спестява 690лв. на година.

Свобода в избора на продукти

Още с въвеждането на ваучерите по наредба 7 потребителите имат широк диапазон, в който да ги използват - за хранителни продукти, безалкохолни напитки, сготвена храна в заведение или доставка до вкъщи. С последните промени през 2022г. обхватът на ваучерите бе увеличен и те вече могат да за използват за заплащане на битови сметки (ток, газ, парно), за културни дейности като театър и кино, и за туристически услуги.

Операторите непрекъснато разширяват своята мрежа с фирми, които предлагат и нововъведените продукти.

Важно е служителите да помнят, че ваучерите не могат да за изполават за акцизни стоки като алкохол и цигари, за битова химия или домашни потреби.

Възможност за пазаруване в редица търговски обекти

Вече споменахме, че ваучерите могат да за използват в обектите, с които операторът на ваучери има сключен договор. Те лесно могат да бъдат разпознати по лепенките на витрините, или със справка в сайта на оператора.

Големят обхват на мрежата дава възможност за разнообразно пазаруване, както и за откриване на нови магазини и ресторанти.