Как да направим така, че да е топло у дома, но в същото време да пестим ток и да плащаме по-малки сметки

Според статистически данни на "Енерго-Про" ползваният ток в домакинството се разпределя по следния начин: за отопление - 31%, за охлаждане - 12%, за затопляне на водата - 12%, за осветление - 11%, компютри и друга електроника харчат 9%, други домакински уреди - 9%, хладилници и фризери - 8%. Пред прага на зимния сезон темата за енергоефективно отопление в дома е сред актуалните. От ЧЕЗ и от "Енерго-Про" съветват как електромерът да навърта по-малко, допълва "24 часа".

За да затоплите ефикасно едно помещение, радиаторите и печките трябва да се поставят на подходящо място в стаята, за да се постигне равномерно разпределение на топлината. Мощността на уредите да е съобразена с размера на помещението. През нощта отоплителните уреди да се настроят да поддържат по-ниска температура, без помещенията да се охлаждат напълно.

Намаляването на стайната температура през нощта (най-много с 5 °C) значително пести енергия. Не е препоръчително да преграждате уредите за отопление с мебели, нито да ги покривате с дрехи за сушене, защото така губите до 20% от енергията. В студените месеци не оставяйте вратите отворени към помещения, които не се нуждаят от отопление. Добре е уредите да имат вграден термостат за поддържане на стайната температура.

Управлявайте отоплителната инсталация според външната температура и използвайте възможностите на електроуредите за програмиране, за да спестите електроенергия, без да нарушите комфорта си. Чрез леко намаляване на температурата в някои от стаите също можете да пестите енергия. Намаление от един градус осигурява до 6% спестена енергия.

Отоплявайте помещенията съобразно нуждите си. Нагласете температурата на 15°C, когато ще отсъствате до 2 дни, и на 12 °C при по-дълго отсъствие или настройте термостатните вентили на функцията за защита от замръзване.

Проветрявайте редовно, но за кратко, с широко отворени врати/прозорци - така ще запазите топлината на стените. Открехнатите прозорци водят до по-голям разход на енергия. По-добър вариант е по-честото проветряване за около 10 минути, като през това време изключвате отоплителните тела. Прозорците и вратите трябва да са уплътнени добре.

Източник: в. "24 часа"