Eleven е фонд за рискови инвестиции на стойност 12 млн. евро, който осигурява финансиране на стартиращи бизнеси чрез поетапен подход. Фондът управлява част от средствата по програмата JEREMIE.

Споделяме ви интервю за Meganews.bg на Дилян Димитров от Eleven:

- Има много хора, които не знаят какво е startup, нямат идея за програмата JEREMIE и раздаваните средства за стартиране на иновативен бизнес. Разкажете за идеята за Eleven. Какво представлява, какви проекти финансира и при какви условия?

- Eleven е инвестиционен фонд за финансиране на иновативни идеи в начална фаза. Всеки няколко месеца (три до четири) нашата форма за кандидатстване става достъпна онлайн на www.f6s.com/eleven. Всеки екип или предприемач може да попълни въпросника ни, като обикновено получаваме между 200 и 300 проекта. На тази база ние внимателно разглеждаме, обсъждаме и избираме проектите, с чиито автори да се срещнем за интервю, след което да изберем най-добрите от тях и да им предложим място в програмата. 

Избраните проекти получават 25 000 евро инвестиция срещу 8% дялово участие в компанията. Екипите стават част от интензивна тримесечна програма в София, която включва срещи с ментори, работни срещи и семинари, които да помогнат да се подобрят различни аспекти на идеята, да се ускори нейното развитие и да се свържат предприемачите с правилните хора, които да ги подкрепят в бъдещето им развитие.

- Какви са основните изисквания, които екипите трябва да покрият, за да привлекат вниманието ви за финансиране?

- Когато разглеждаме един проект в начална фаза, обръщаме особено внимание на екипа. Екипите, които имат история заедно и са успели да изградят друг продукт, било като предприемачи или като част от друга организация, имат по-голям шанс да привлекат вниманието ни. 

Също така е предимство, ако един или повече от членовете на екипа имат експертиза в сферата на проекта, който ще развиват. Накрая, за нас е важно екипът да има основните умения и талант, необходими да доведат проекта до следващата фаза, за това експертизата на членовете е изключително важна.

- Как преценявате кой проект да финансирате и кой не? Какви са основните ви критерии?

- Ние провеждаме тримесечна програма и осигуряваме финансиране на екипите, което е достатъчно за период между 4 и 6 месеца. За това време проектите, които търсим, би трябвало да могат да се развият до такава фаза, че да са привлекателни за последваща инвестиция. Разбира се, инвестираме и в проекти с потенциал да станат печеливши за този период, но това е по-скоро изключение. 

От друга страна, нашата първа инвестиция от 25 000 евро се прави при оценка на компанията около 300 000 евро, като последващите ни инвестиции могат да бъдат до общо 200 000 евро при оценки между 1 и 3 млн. От тази перспектива идеалният проект трябва да може бързо да валидира пазара си, както и бързо и лесно да навлезе на нови пазари, да има потенциал да се разрасне до такъв мащаб, че да осигури възвращаемост върху инвестицията. Повечето ни инвестиции са в сферата на високите технологии, но имаме и изключения. 

И, разбира се, най-важното е екипът, който стои зад идеята. Самата идея може да се видоизмени и да се подобри в хода на нашата програма и е важно екипът да е отворен за различни гледни точки и идеи, както и да инкорпорира необходимия талант, за да изпълни идеята.

- Колко проекта досега са получили финансиране?

- Първата ни група от 11 компании стартира в Eleven през септември 2012 г.. В началото на 2014 г. инвестирахме в петата си група от компании, с което общо инвестициите ни станаха 57.

- Кои от представените досега проекти са Ви направили особено впечатление?

- В процеса на избор на нови идеи до този момент сме получили и разгледали над 2 000 проекта, от които сме избрали да финансираме едва 57, или по-малко от 3%, така че всички тези проекти са направили на нас и на инвестиционния ни панел особено силно впечатление. От приетите компании около 25%, или около дузина проекти, се справят изключително добре, докато други 25% се развиват малко по-бавно от очакваното.

- Има ли досега финансиран от Eleven проект, който да е достигнал фазата на излизане на международния пазар?

- По-голямата част от проектите са в сферата на мобилните технологии или са уеб базирани и те са на международни пазари от първия си ден. Досега нямаме компании, които да са се утвърдили като глобални лидери в своята област, но с оглед на това, че най-старите ни проекти са на по-малко от 18 месеца, очакваме това скоро да се промени.

- Голяма част от финансираните от Eleven проекти са в IT сектора. Има ли причина да се набляга на него или просто от там идват най-идейните предложения?

- Иновативните продукти в сферата на високите технологии имат потенциала да се разработят бързо, с по-малко ресурс и да достигнат глобални пазари без значителна инвестиция за дистрибуция и логистика. От тази гледна точка това са предпочитаните ни сфери, но имаме и проекти, които разработват по-традиционни продукти. И въпреки че често виждаме проекти от реалния сектор, инвестицията, която е необходима за тези проекти, е значително над нашата горна граница от 200 000 евро и поради тази причина не считаме, че сме подходящ инвеститор за тези идеи.

- Какви са основните проблеми на и пред българските предприемачи?

- Ние инвестираме в български компании, но почти половината основатели на компании в нашата програма идват от други страни, най-вече от Централна и Източна Европа, но също така от САЩ, Великобритания, Италия, Южна Африка и Тунис. Предизвикателствата пред предприемачите навсякъде са едни и същи. Има много талантливи предприемачи, с отлични проекти, но те понякога залагат на по-традиционни бизнес модели, което ги прави неподходящи за инвестиране.

Повечето основатели на компании в нашата програма са млади хора с чудесни идеи, но с кратък опит в управлението на екипи и понякога мотивацията на екипа и неговото устойчиво разрастване се оказва предизвикателство.

- Какви съвети можете да дадете на младите предприемачи, които тепърва искат да приведат идеите си към действие?

- Съветите, които даваме са винаги едни и същи, но в общи линии опират до това, че процеса на кандидатстване при нас е конкурентен и ние избираме по-малко от 3% от всички проекти, които постъпват. За това екипът, идеята и апликацията към нас трябва да са направени така, че да привлекат вниманието ни и да ни убедят, че този проект може да е изключително успешен.

Най-добрия съвет, който можем да дадем на предприемачите в тази светлина, е да си подготвят домашното - да се запознаят с условията, да разгледат внимателно нашите, а и доста други достъпни публикации по темата, за да могат да структурират добре идеята си и да я представят в най-добра светлина.