Президентът ще назначава главния секретар и председател на ДАНС

Народното събрание одобри на първо четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за МВР. С така приетия законопроект ГДБОП ще бъде изведена от ДАНС и ще бъде върната в МВР, а президентът ще назначава главния секретар и председател на ДАНС, информира Novini.bg

Гласуването

Изменението беше одобрено със 128 гласа "за", 56 "против" и 1 "въздържал се". Парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, Български демократичен център и АБВ гласуваха в подкрепа на измененията. 

Мотивите

В мотивите на вносителите се посочва, настоящият проектозакон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи съдържа няколко акцента, които се явяват своеобразна реакция срещу "новия" Закон за МВР, влязъл в сила на първи юли 2014 г. 

В същото време чрез настоящия проект се правят изменения и в други два свързани законови нормативни акта: Закона за ДАНС и Закона за СРС

Предлагат се промени и в няколко други закони, предвид необходимостта от детайлно синхронизиране на правните норми. 

Новостите

Първият акцент се състои във възстановяване на балансиращата роля на президента на републиката да назначава (с указ) висшата професионална длъжност във вътрешното министерство – главния секретар. 

На второ място, възстановява се Главна дирекция за борба с организираната престъпност в системата на МВР. 

На трето място, възстановява се конкурсното начало за растеж в кариерата в МВР. 

Четвъртият акцент е насочен към възстановяване на Главна дирекция "Национална полиция" в структурата на МВР. 

Виж още: Шефът на ДАНС: Готвените промени в МВР са политически

ДАНС и СРС

Преходните и заключителните разпоредби на проекто-закона за промени в ЗМВР предвиждат и важни промени в два други закона: за ДАНС и за СРС. 

Относно ДАНС: освен прехвърлянето на ГДБОП в МВР се правят и други промени, които преследват целта да "разтоварят" Агенцията от неприсъщи функции и да фокусиран нейната дейност върху преобладаващо контра-разузнавателния й характер, както и върху информационно-аналитичната й дейност. 

Възстановява се правомощието на Президента да назначава председателя на ДАНС. 

Освен това, звеното към ДАНС с правомощия да притежава техника и да извършва СРС (дирекция за технически операции) се закрива, а тази дейност се прехвърля към Държавната агенция за технически операции към МС (ДАТО). 

Елиминират се и правомощия на ДАНС да провежда разследвания по правилата на НПК, както и да притежава полицейски правомощия. 

Съответни промени се правят и по отношение Закона за СРС, доколкото дирекцията за технически операции в ДАНС се закрива и правомощията относно приложението на СРС в България се концентрират в създадената през 2013 г. ДАТО.

Закона за СРС

С 81 гласа "за", 5 - "против", и 14 - "въздържали се", народните представители приеха на първо четене промени в Закона за СРС, предложени от Димитър Лазаров от ГЕРБ. 

Промените предвиждат да бъде отменен възприетият принцип на финансова обвързаност при осигуряване и прилагане на СРС. 

Заложено е и да отпадне текстът, според който осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства за всеки конкретен случай се плаща от органа, заявил искане за тяхното използване.