След като страната ни извоюва правото на общата европейска валута да пише "евро", а не "еуро", в обращение вече са първите банкноти с надписи на кирилица

Новата банкнота от 10 евро, представена в началото на тази година, влиза в обращение на 23 септември. Тя е втората от серията "Европа" (Novite-evrobanknoti.eu), която започна с петте евро, емитирани от 2 май м.г.

Еврото вече се използва от 334 милиона души в 18 държави. Най-новата сред тях е Латвия, която се присъедини към еврозоната в началото на януари, заменяйки досегашната си валута, латвийския лат.

Латвия пренесе върху монетите от 1 и 2 евро символа на своята независимост - образа на девицата в национална носия - отпреди Втората световна война

Макар че предстоящите 10 евро са сходни с оригиналната емисия от 2002 г., дизайнът им е обновен от работещия в Берлин независим дизайнер на банкноти Райнхолд Герщетер.

В новия дизайн, освен кирилските надписи "ЕВРО" и "ЕЦБ" (съкр. от Европейска централна банка), се открояват и усъвършенстваните защитни елементи - като портрета на Европа в холограмата и водния знак.

Ликът на героинята от древногръцкия мит е взет от ваза на над 2000 години, която е открита в Южна Италия, а днес се съхранява в парижкия "Лувър".

Както и при първите евробанкноти, върху новата серия "Европа" се изобразяват архитектурни стилове от седем периода в културната история на Европа (без това да са реално съществуващи паметници и мостове), като за всеки номинал се използват основни цветове, които контрастират на съседните:

5€, сиви: Класически стил
10€, червени: Романски стил
20€, сини: Готически стил
50€, оранжеви: Ренесансов стил
100€, зелени: Барок и рококо
200€, жълто-кафяви: Архитектура от желязо и стъкло на ХIХ век
500€, лилави: Архитектура на ХХ век 

Разкритите фалшиви банкноти евро през втората половина на 2013 г. са 353 000, с 11,4% повече спрямо първото полугодие Техният брой е много малък, като се има предвид, че в обращение непрекъснато се намират над 15 милиарда истински евробанкноти, уточняват от Европейската централна банка.

Над 75% от фалшивите банкноти са от 20 и 50 евро. Броят на фалшивите 10 евро се е увеличил, но представлява само 6,3% от цялото количество.

Междувременно езиковеди напомнят, че на български думата "евро" няма множествено число и словоформата "евра" е погрешна.