Освен България, привикани за обяснение са още Унгария, Литва и Словакия

Европейската комисия ще поиска официално от България, Унгария, Литва и Словакия да представят съображенията си относно своите закони, които регулират придобиването на земеделски земи.

Противоречат на свободното движение на хора и капитали

ЕК е притеснена от това, че нормативните актове от тези страни съдържат няколко разпоредби, които могат да се считат за ограничаващи свободното движение на капитали и свободата на установяване по смисъла на правото на ЕС.

Всякакви ограничения на тези залегнали в Договора основни свободи трябва да бъдат надлежно обосновани и да съответстват на принципите за недопускане на дискриминация и за пропорционалност, се казва в решението на ЕК.

Държавите могат да определят своите правила, но в рамките на правото на ЕС

От Европейската комисия потвърждават право на държавите да определят свои собствени правила за насърчаване на развитието на селските райони, за запазване на земята за селскостопански цели и за избягване на спекулативен натиск върху цените на земята, но това трябва да се извършва в границите, предвидени в правото на ЕС.

Според Комисията оспорваните национални разпоредби съдържат също така някои ограничения, които могат да дадат възможност за дискриминационно третиране на инвеститорите от други държави членки. Искането на Комисията е под формата на официално уведомително писмо. Засегнатите държави членки имат срок от два месеца, за отговор.

Източник: Нова телевизия