Почти всички паркове са с изтекли планове за управление, като изготвянето и приемането на нови се бави често без ясна причина

ЕК отправя редица критики към България по отношение на околната среда и политиките по опазването ѝ, пише в. "Сега". 

Това става ясно от работен документ от февруари, в който доклада се посочва, че България е постигнала значителен успех в областта след приемането ни в Европейския съюз и законите ни са хармонизирани относително добре с европейската рамка, но прилагането им подлежи на критика. Най-сериозно притеснение съществува по отношение на качеството на въздуха.

Европейската комисия определя три проблема пред България:

- Осигуряване на защита за човешкото здраве чрез ефективни решения за намаляване на въздушното замърсяване.

- Осигуряване на инвестиции за реновиране на ВиК мрежите в населените места, особено в частта на отпадните води

- Коректно прилагане на законите за опазване на природата.

Въпреки критиките в документа са отличени и някои добри постижения на България:

- Страната ни е приела добре структуриран план за управление на отпадъците, който е бил възприет от други страни-членки на ЕС.

- Постигнали сме почти на 100% целите за качество и достъп до питейна вода.

Европейската комисия обръща внимание и на факта, че България няма адекватни планове за управление на природните и национални паркове. 

Почти всички паркове са с изтекли планове за управление, като изготвянето и приемането на нови се бави често без ясна причина.

"По отношение на Натура 2000 България създаде 3 управляващи органа, които дублират функции с управлението на националните и природните паркове. Разработени са планове за управление на тези 9 парка, но нито един от тях не е актуален. За много малко от останалите обекти в Натура 2000 има действащи планове за управление", твърди критиката на Европейската комисия.