Парите ще послужат за съфинансиране на оперативните европрограми

България ще получи заем от 500 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Той ще послужи за финансиране на проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 (Структурен програмен заем)".

Съфинансиране на оперативните европрограми

Вчера министърът на финансите Владислав Горанов и вицепрезидентът на ЕИБ Ласло Бараняй подписаха договора. С него се осигуряват допълнителни средства за съфинансиране от българска страна при изпълнението на инвестиционни схеми по оперативните европрограми, съобщава Министреството на финансите.

Това ще се гарантира изпълнението на проектите, по-специално в областта на регионалното развитие, транспорта и околната среда, както и избрани транспортни схеми.

Министър Горанов заяви преди церемонията по подписването, че това споразумение е добра основа за бъдещото сътрудничество с ЕИБ. От своя страна, вицепрезидентът на ЕИБ Ласло Бараняй пожела успех на българското правителство при реализацията на проектите.

Вторият подобен заем

Това е вторият структурен програмен заем, който ЕИБ предоставя с цел подкрепа на правителството на Република България при усвояването на средствата от фондовете на ЕС. 

През 2007 г. бе подписано Кредитното споразумение за финансиране на проект "България - съфинансиране по фондовете на ЕС 2007 - 2013 г." в размер до 700 млн. евро. Със средства от него е осигурено националното съфинансиране на важни инфраструктурни проекти в областта на транспорта, околната среда и регионалното развитие.