Широко рекламираното облекчение, според което от 1 януари лекарите подават по електронен път болничните листове в НОИ, се оказа пресилено

Работодателите ще продължават да носят на ръка в осигурителния институт куп други документи, които съпътстват болничните. Тази бюрокрация ще остане в сила поне още една година, информира "Сега".

Още по-абсурдното е, че има изрично изискване една от декларациите да се подаде на електронен носител, а останалите документи - на хартия.

От началото на годината лекарите подават болничните чрез специален софтуер. Но освен това издават и хартиено копие, което пациентът носи на шефа си. 

Работодателят досега трябваше да предаде болничния в НОИ заедно с няколко декларации. Сега ще носи само декларациите, а хартиеният болничен ще трябва да пази в архива на фирмата три години. 

Новите болнични листове

Новата система заработи тази седмица с дребни проблеми - грешки и трудности при изпращане на формулярите в НОИ. Лекари от София се оплакаха, че сървърът на НОИ не работи и не могат да изпращат болничните. 

В Разград пък медиците не давали болнични, защото по думите им не са инсталирали новия софтуер, а нямало възможност да дадат хартиен болничен, информира БНР.

"Лекарите могат да издават болнични листове и на хартия в следващите шест месеца, ако не успеят да въведат програмата за електронно подаване. За да издават болничните листове на хартия, тези лекари трябва също да се снабдят с уникалните номера, които се изискват за електронното подаване. Не могат да продължат да издават старите бланки на болничните листове", коментираха от НОИ пред БНР.

За два дни са подадени над 3000 болнични листа онлайн, а лечебни заведения са получили над 4000 уникални номера на своите медици за издаване на болнични листове, информират от НОИ. 

За първите девет месеца на 2014 г. 1,26 млн. българи са били средно по осем дни в болничен. 

И тази година първите три дни са за сметка на работодателя.

Изцяло електронни болнични от 2016-а

От 2016 г. се очаква системата за издаване на листовете да стане изцяло електронна, като и фирмите да имат възможност да пращат в НОИ необходимите документи по електронен път.

Едва тогава времето за изплащане на обезщетенията ще се скъси три пъти - от 15 до 5 дни от подаването на данните от страна на работодателя.