Рамката на Бюджет 2015 е изготвена на база консервативна прогноза за основните макроикономически показатели, реалистична оценка за приходите, както и при рестриктивно планиране на разходите

През 2015-а г. се планира поемането на нов държавен дълг от 8,1 млрд. лева. Дълговете ще нараснат до 24,5 милиарда лева или почти 30% от БВП, информира БНР.

В рамката на Бюджет 2015 са отразени са и ефектите от внесената от правителството в НС неотложна актуализация на Бюджет 2014.

Разчетите и предприетите мерки за ограничаване на бюджетния дефицит предполагат да се елиминират факторите, довели до влошаването на бюджетната позиция през 2014-а и завръщане с Бюджет 2015 на този показател в границата до 3% от БВП. 

В средносрочен период е планирано ежегодно намаление на дефицита със стъпка от 0,5%.

Виж още: "Ройтерс": България тегли 1,3 млрд. евро заем

В предлагания от Министерството на финансите бюджет за догодина не се предвижда ръст на минималната заплата. Увеличение с 20 лева е заложено чак от 2016-а. 

Планирано е пенсиите да бъдат индексирани от 1-ви юли догодина с 1,9%, а възрастта и стажът за пенсия да започнат отново да се увеличават с по 4 месеца. 

Проектът предвижда и съкращаване на разходите за заплати в администрацията.