Причина са сигнали от граждани за сметки за ток, отчитани на 40-дневна база

Министър-председателят Бойко Борисов нареди масови проверки на отчитането на месечните сметки за ток. Причината е, че във ведомството на вицепремиера Томислав Дончев са получили няколко сигнала от граждани, че ЕРП-тата отново работят с 40-дневни сметки за ток, предаде Нова телевизия.

Премиерът е изразил желание проверката да бъде извършена съвместно и с вицепремиера Меглена Кунева.

От Министерството на енергетиката са изискали от електроразпределителните дружества да представят информация за какъв период са отчитали електроенергията през последния месец. Съгласно правилата периодичността на отчитане трябва да бъде най-малко веднъж месечно, като периодът не може да бъде по-дълъг от 31 дни.

От "ЧЕЗ Разпределение България" АД са посочили, че следват стриктно нормативните изисквания и за ноември само 0,1% от издадените фактури са за период, по-дълъг от 31 дни. Причината за това е предоставената на клиентите възможност да декларират показанията на електромерите си. В този случай отчитането се извършва в предвидения срок, но фактурата отразява датата, към която клиентът е извършил самоотчет.

"Енерго-про Мрежи" АД са подали справка, в която се посочва, че фактурите с период на отчитане по-дълъг от 30 дни са 2,028%. В този процент попадат и електромерите, отчетени за период от 31 дни. В писмото се подчертава, че няма отчет за повече от 35 дни.

Виж още: Как да намалим разходите за ток по празниците

В подадената от EVN информация се посочва, че 0,56% от електромерите на техни потребители са отчетени с период от 32 дни поради лоши метереологични условия или други обективни причини. 

От Министерството ще предоставят на ЕРП-та всички конкретни сигнали на граждани за извършване на проверки и ще следят за резултатите от тях.