Става въпрос за 45 души, които през миналата година са си издействали право на постоянно или продължително пребиваване в България на основание крупна инвестиция

Това показват предоставени на "Монитор" данни от дирекция "Миграция" към МВР за издадените през 2014 г. разрешения за дълъг престой в страната, каквито са получили общо 34 030 чужденци от 136 държави.

От справката става ясно, че заможните граждани на други страни най-често се сдобиват с право да живеят за постоянно у нас, 

след като се изръсят с по над 1 млн. лв. за облигации и съкровищни бонове

издадени от българската държава или от някоя от общините ни. 

На това основание разрешение за пребиваване миналата година са получили 35 от чуждестранните богаташи. Други двама са си купили акции от наши дружества на същата стойност, а още четирима са вложили сумата от над 1 млн. лв. в български кредитни институции. 

Трима крупни бизнесмени пък са инвестирали по над 500 000 лв. в родни компании, в резултат на което са били разкрити по 10 работни места за българи.

Най-много от милионерите са дошли от Египет – 13 души

показва статистиката на дирекция "Миграция". Още 7 са от Ливан, руснаците са петима, четирима са от Пакистан, по трима - от Индия и Китай, двама са от Иран, а американец е само 1.

Много слаб обаче е бил интересът през 2014 г. към получаване на жителство срещу покупка на скъп имот за над 600 000 лв., каквато възможност също дава законът. 

От тази опция се е възползвал само един руснак. Така сделката му влиза в появилата се наскоро внушителна статистика за 500 000 имота, които руснаци притежават у нас - в близост до морето.

Страната ни е дала право на продължително пребиваване и на още 917 чуждестранни бизнесмени

Те осъществяват търговска дейност в България, при която всеки от тях дава работа на поне 10 нашенци. В тази графа най-много са турските граждани – 384, китайците са 97, а руснаците – 55. 

Сред тези търговци с разрешително има и 43-ма сирийци, както и 1 гражданин на Катар. Още близо 3800 души пък са получили право на продължително пребиваване, след като са доказали, че са представители на търговски дружества, регистрирани в БТПП.

Най-многобройна обаче е категорията чужденци с разрешение да живеят продължително у нас, за да бъдат работници и служители – над 6000

Основната част от тях са от страни от ЕС, а от държавите извън Европа с най-голям дял са китайците.

Голяма група чужденци, получили през миналата година право да живеят у нас, са и студентите. Само дошлите да учат в България от трети страни са 4243. 

Повече от половината от тях са от съседна Турция, руснаците са 203, а албанците – 131. Да следват у нас са дошли и 80 нигерийци, 70 индийци, 50 казахстанци и 21 американци.

През 2014 г. страната ни е приела за продължително пребиваване и петима учени – от Русия, Тунис, Бангладеш, Зимбабве и Индия.