Швеция е лидер сред иноваторите в ЕС, а в глобален мащаб ЕС трябва да догонва Южна Корея и Япония

България не показва никакво развитие в сферата на разработването и прилагането на иновации и остава в групата на "скромните иноватори" в ЕС. 

Страната ни е в тази категория заедно с Румъния. Това сочат данни от Европейският иновационен индекс (EIS), който бе представен миналата седмица от Еврокомисията в Брюксел. 

EIS оценява относителните силни и слаби страни на националните иновационни системи и предлага сравнителен анализ на резултатите от иновациите в страните от ЕС, други европейски страни и регионалните съседи.

Рамката за измерване, преразгледана за тазгодишното издание, взема предвид 27 различни показателя, които разглеждат основните двигатели на иновациите извън фирмените, публични и частни инвестиции в научни изследвания и иновации, иновационни усилия на ниво фирма и въздействието на иновационните дейности на фирмите.

През последната година резултатите в областта на иновациите в ЕС продължиха да бъдат добри, въпреки донякъде нееднаквия напредък, наблюдаван в Европа. Това е един от основните резултати от последния Европейския сравнителен анализ на иновациите. 

Като цяло резултатите в областта на иновациите са се подобрили в 15 страни, въпреки че сред тези държави членки съществуват големи разлики.

Лидер по иновации остава Швеция, а Литва, Малта, Нидерландия, Австрия и Обединеното кралство са най-бързо развиващите се държави членки в тази област, съобщиха от пресслужбата на ЕК. 

В глобален мащаб ЕС постепенно настига Канада и САЩ, но Южна Корея и Япония все още заемат първите места. 

Сред международните конкуренти Китай показва най-бърз напредък.