Чистата печалба от еврофондове, което страната е изкарала, се равнява на 2,98 млрд. евро

България е на 4-то място по финансова полза от Европейския съюз. Страната ни усвоила нетно 2,98 млрд. лв. от еврофондовете през 2013 г., като това е чистата финансова полза за държавата, защото от нея е приспадната вноската ни за единния бюджет, става ясно от доклад на Европейската сметна палата, който беше представен вчера у нас, цитиран от в. "Преса".

Страните, които са пред нас в това отношение, са Литва, Латвия и Естония.

През миналата година страната ни е била един от най-големите нетни получатели на европейски средства въпреки политическата нестабилност, обяви Илиана Иванова, член на палатата.

Грешки и нарушения

По данни на одиторите нарушенията и грешките, открити при усвояването на европейския бюджет, се срещат само в 4,7% от случаите. Основните проблеми са в сферата на регионално развитие, енергетика, транспорт и инвестициите за развитие на селските райони.

По време на представянето на доклада в Сметната палата вчера ръководителят на ведомството у нас Лидия Руменова обяви, че са открити големи нарушения при одитите на общини у нас. Експертите проверяват от миналата година всички местни влас­ти, включително и онези с бюджети под 10 млн. лв.

Общо разходите на ЕС

Бюджетните разходи на ЕС през 2013 г. възлизат на 148,5 млрд. евро, или приблизително 290 евро за всеки гражданин на ЕС. Тези разходи се равняват на около 1% от брутния национален доход на ЕС и представляват приблизително 2% от общите публични разходи на държавите членки на ЕС.