"Блумбърг" публикува ежегодната си класация на 50-те най-иновативни страни в света. Сред тях намира място и България под номер 42.

Общият рейтинг на страната ни е 57,26, пише econ.bg. За сравнение този на лидера Южна Корея е почти двойно по-висок - 92,10. При провеждане на изследването са оценени над 200 страни и независими региони на база седем фактора като научноизследователска и развойна дейност (НРД), разходи, процент на високотехнологичните компании и патентната активност.

Общият резултат на страните е изчислен на база представяне в няколко категории. В класацията за страните с най-голяма интензивност на НРД България попада на 54-то място. В категорията "Възможности за производство" страната ни е 47-а в света. В "Продуктивност" - 62-ра, в "Развитие на високите технологии" сме 35-и, а във "Висококвалифицирани кадри" попадаме на 45-о място. В "Концентрация на изследователи" и в "Патентна активност" сме на съответно 39-о и 43-то място.

Начело на класацията е Южна Корея. Страната е с най-голям общ коефициент на иновативност. Азиатската държава обаче не заема нито едно първо място в която и да е от седемте категории. Швеция и САЩ са съответно на второ и трето място в общата класация.

Ето и кои са победителите в различните категории и мястото им в общата класация:

Патентна активност: Тайван (10)

Интензивност на НРД: Израел (30)

Продуктивност: Люксембург (21)

Развитие на високите технологии: САЩ (3)

Концентрация на изследователи: Исландия (33)

Възможности за производство: Китай (25)

Висококвалифицирани кадри: Канада (11)