Страната ни е на последно място в ЕС и по дял на домакинствата с достъп до интернет у дома

14% от жителите на страните от ЕС никога не са влизали в интернет, показват данни за 2016 г. на Европейската статистическа служба Евростат, които бяха публикувани днес. Най-големият дял на населението, което никога не е влизало в интернет - без значение у дома, на работа или другаде, е регистриран в България - 33%, следван от Румъния (30%). Най-малък е делът на тези хора в Люксембург и Дания (по 2%).

Данните са събрани от 28-те страни членки плюс Норвегия, Македония и Турция. Единствено Турция ни изпреварва по дял от населението, който никога не е имал досег със световната мрежа - близо 40%. В Македония този процент е под 25, в Норвегия е 2.

Резултатите показват още, че страната ни остава на последно място в ЕС по дял на домакинствата с достъп до интернет у дома.

Средно 85% от европейците са имали достъп до интернет от домовете си през 2016 г. (при 55% през 2007 г.), докато за страната ни процентът е едва 64%. Въпреки спрямо 2010 г. страната ни има значителен напредък - ръстът е с около 30 процентни пункта.

На ниво ЕС първенци са Люксембург и Нидерландия. И в двете страни достъпът до интернет от дома е 97%. В други 5 държави членки процентът е над 90%: Дания и Швеция (по 94%), Великобритания (93%), Германия и Финландия (по 92%). На дъното преди България са Гърция (69%), изпреварена от Румъния и Литва (по 72%).

И България, и Румъния отбелязват значителен напредък на дела от домакинствата с достъп до интернет между 2010 и 2016 г. - с по около 30%, подчертават статистиците на ЕС. За същия период голям напредък отбелязват и Испания, Гърция, Унгария и Чехия (с повече от 20 процентни пункта).

Средно 82% в ЕС са влизали в интернет най-малко веднъж през трите месеца, предхождащи провеждането на изследването. В Норвегия процентът по този показател е 97. 79% в ЕС са влизали средно поне веднъж седмично у дома, на работа или другаде, 71% са използвали интернет всекидневно или почти всеки ден. Тези потребители са най-много в Люксембург (93%), Дания (89%), Великобритания (88%), Нидерландия (86%), Швеция и Финландия (85%). Най-малкият дял на влизащите в интернет всеки ден е в Румъния (42%), България (49%), Гърция и Полша (по 57%).

Възрастта и степента на образование имат голямо влияние върху поведението на хората. 96% от хората между 16 и 24 г. редовно ползват интернет, докато във възрастовата група 55-74 г. процентът на най-активните потребители е 57%.

В ЕС делът на хората, които никога не са влизали в интернет се е намалил почти наполовина - от 37% през 2007 г. до 20% през 2013 г. През 2016 г. процентът вече е 14.