Промени в Закона за съдебната власт предвиждат магистратите да декларират също и бижута и картини

Магистратите вече няма да имат право на принадлежност към масонска ложа, а в декларациите си ще трябва да посочват също бижута и картини.

Това са част от промените в Закона за съдебната власт, разработени от Министерството на правосъдието е качени на сайта му за обсъждане. Освен тях, от ГЕРБ и от АБВ също има предложени проекти за корекции в Закона.

Преустройство на ВСС

В предложенията на правосъдното министерство се предвиждат още преустройство на Висшия съдебен съвет, нова регламентация на командироването, конкурсите и дисциплинарните наказания в системата, както и за избора на съдебни заседатели, персонализиране на отговорността на ръководителите в прокуратурата, премахване на т.нар. предварителни прокурорски проверки, пише в. "Сега".

Ключово място има и уредбата за проверките на конфликт на интереси, имущество и почтеността, която е сериозно детайлизирана.

Какво трябва да декларират магистратите

Магистратите, членовете на Висшия съдебен съвет и инспектората към него ще трябва да декларират пред Инспектората към ВСС (ИВСС) своето имущество, доходи, задължения, разходи както и тези на членовете на семействата си и на лицата, с които живеят на семейни начала. Това ще се случва както при встъпване, така и на годишна база. Като вещите лица и съдебните заседатели също ще декларират конфликт на интереси.

Виж още: Да разследват политиците при несъответствие с декларацията за имущество

Те ще трябва да отбелязват недвижимо имущество, всякакви превозни средства, селскостопанска техника и яхти, благородни метали, бижута, скъпоценни камъни, произведения на изкуството и нумизматични колекции, ако общата им стойност надхвърля 10 000 лв., банкови сметки за над 5000 лв., ценни книжа, подаръци или други безплатни облаги за над 500 лв., обучения и пътувания в чужбина и т.н. 

Декларациите ще са публични с изключение на частта им за банковите сметки и за продаденото имущество.

При несъответствие над 5000 лв., както и при данни за корупционно поведение след проверката от тръгва допълнителна проверка. Ако нарушенията се потвърдят, магистратът ще бъде предаден на данъчните, както и на етичната и дисциплинарната комисия на съдебния съвет.

Не на масонските ложи

Виж още: Моника Маковей: Не са ви нужни промени в конституцията, за да борите корупцията

Като несъвместимо с магистратската професия е описано масонството - членството в общества, клубове и ложи и др., с тайни процедури, правила и ритуали.

Освен това като част от конкурсите за съдебната власт се въвежда и есе, чрез което ще се преценяват общата култура и възгледите на кандидатите. А първоначалният изпит за влизане в системата ще включва и въпроси по международно право и права на човека. Квотата за външни назначения в системата се намалява на до 10%.

Източник: в. "Сега"