Вносителите на всяка законодателна промяна вече са задължени да обясняват как тя би въздействала и в чий интерес се прави

Всеки законопроект, внесен в парламента, вече задължително ще върви с предварителна оценка на въздействието му. Ако тя липсва, законодателното предложение няма да се разпределя за разглеждане в парламентарните комисии, докато вносителят не я представи. Такива промени в правилника на Народното събрание бяха приети в пленарна зала вчера.

Промяната се прави, за да се отговори на изискване в Закона за нормативните актове, прието преди няколко месеца по настояване на правителството, според което такава оценка трябва да съпровожда всеки проект на нормативен акт.

Досега под предложенията на народните избраници за поправки в законодателството трябваше да има само мотиви. От 4 ноември оценката за въздействие на законопроектите трябва да казва в чий интерес ще работят те.

Оценката трябва да се изготвя според специална методология, предложена от експерти на Народното събрание. Депутатите вносители ще трябва да отговорят на няколко въпроса: какви са основанията им за законодателната инициатива; кои са заинтересованите от нея групи; какви биха били ползите и разходите от новия закон; включва ли повишаване или намаляване на административната тежест; предполага ли промени в държавната администрация; има ли въздействие върху нормативната уредба.

Същото ще важи и за предложенията, които се правят между първо и второ четене. Ако предложението се прави устно в зала, също ще се иска аргументация.

На сайта на парламента вече ще се публикува информация и за това как са одобрени законопроектите, внесени от Министерския съвет за разглеждане и гласуване в парламента.

Парламентарните комисии ще могат да изискват изработването на последваща оценка на въздействието на вече приетите закони. С тази възможност те разполагаха и досега, но не беше уточнено към кого ще трябва да се обърнат, за да се свърши работата. Сега изрично се разписва, че тази дейност се възлага на прилежащия към НС Национален център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), който ще се преобразува в център за парламентарни изследвания.

Източник: в. "Сега", "Дневник"