Според Върховния административен съд от ЦИК не са отчели 490 бюлетини, пуснати без плик, които обаче не стигат за задължителност на референдума

Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което референдумът бе признат за незадължителен заради липсващи 12 027 гласа. Решението на тричленния състав обаче не е окончателно. 

Магистратите са приели, че комисията не е преброила около 490 валидни гласа, което е показала назначената по делото експертиза. За да стане допитването задължително обаче, са нужни още над 11 500 гласа. 

Според съда броят на гражданите с избирателни права не е оспорен, но ЦИК неправилно е определил броя на участвалите в гласуването, защото са отчетени само броят на намерените в кутиите за гласуването пликове 3 488 588. Вместо това съдът отчита, че липсата на плик може да се дължи на различни причини.

Съдът е върнал преписката за ново произнасяне от комисията при спазване задължителните указания на съда за тълкуването и прилагането на закона.

Делото е по жалба на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане на национален референдум от 6 ноември 2016 г.

Вместо това съдът отчита, че липсата на плик може да се дължи на различни причини. Така и според заключението на вещите лица, в решението на ЦИК броят на участвалите в гласуването граждани следва да бъде 3 489 080.

Фактически, за да бъдат приети за задължителни резултатите от референдума, трябваше да има поне 3 500 585 действителни бюлетини.

Съдът изцяло се основава на резултатите от съдебна математико-статистическа експертиза, която дори получи допълнителен срок от десет работни дни за изготвяне на експертизата.

Решението на тричленния състав на ВАС подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок пред петчленен състав на съда.