От 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември 2013 г., ще бъдат осъвременени с 2,7 на сто, решиха в Надзорния съвет на НОИ.

Актуализацията се извършва с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, предаде Dir.bg.

За 2013 г. отчетеният от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени е 0,4%, а нарастването на осигурителния доход е с 5,0%.

Решението за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило бе заложено в бюджета за 2014 г. Първоначалните сметки на премиера Пламен Орешарски и финансовия министър Петър Чобанов показваха, че ръстът на пенсиите според правилото трябваше да бъде 1,5%.

Правилото включва увеличение с 50% от ръста на осигурителния доход и 50% от ръста на инфлацията.

Пенсионерите, които желаят да получат заверено копие от разпореждането си, могат да го поискат лично или чрез упълномощено лице на място в съответното Териториално поделение на НОИ или в негов филиал след 1 юли 2014 г.

Сроковете за обжалване на този административен акт ще се определят в зависимост от датата на връчването му. 

На заседанието си Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, който от 1 юли 2014 г. се увеличава от 110 лв. на 113 лв. Първоначалните изчисления показваха, че повишението ще е с 4,50 лв.