Работата не е удоволствие - номер 7 от митовете за работата, в които сме програмирани да вярваме

Определението за работа в Стария завет описва много мрачна картина. Работата се разглежда като наказание за грехове и човек трябва да прекара повечето от времето си в изнурителен труд, за да оцелее.

По същия начин в книгата "Битие" се лансира друга широко разпространена добродетел: Работата не трябва да създава удоволствие.

Ейбрахам Линкълн изразява тази идея, заявявайки: "Баща ми ме научи да работя, но да не обичам работата. Никога не съм обичал да работя и не го отричам. Предпочитам да чета, да се шегувам, да говоря, да се смея - всичко друго, но не и да работя."

От всички заложени в нас митове ние като че ли най-добре се справяме с обезсилването на този. Повечето от нас осъзнават, че изразходването на умствена и физическа енергия е нещо съвсем естествено. В зависимост от индивида и от работата, тя може да бъде особено приятна, много неприятна и по средата.

Бедата тук е: ако вярвате, че в работата има предимно неприятни страни, ще виждате само тях. Поемате риска да се лишите от едно от най-големите удоволствия в живота. 

Мит 8 - Има само един най-добър начин

Източник: Майкъл льо Бьоф, "Да работим умно: Как да постигнем повече за по-малко време" (изд. "Наука и изкуство", 1993 г., превод Стоянка Сербезова)