Според архиереите тези въпроси служели да се пропагандира йогата

Българската православна църква (БПЦ) възропта заради включените в матурата по български език и литература за дванадесетокласниците въпроси за йогата. От Светия синод, начело с патриарх Неофит, са изпратили писмо до Комисията по образованието и науката към Народното събрание, в което да изразят възмущението си.

Матурите пропагандират йога

"Недопустимо е едно нетрадиционно за България източно религиозно учение да бъде пропагандирано и натрапвано на учениците чрез включването на неподходящи текстове и въпроси в задължителните зрелостни изпити по български език и литература. Става дума за текстове и насочващи въпроси, които са включени като задължителна част от зрелостните изпити за всички ученици, завършващи българското общообразователно училище", пишат архиереите.

В писмото си те определят въпросите за йогата като "форма на популяризиране и скрито пропагандиране на принципите и практиките на йога сред учениците в България", като според тях от страна на МОН в рамките на зрелостните изпити по БЕЛ, това е неприемливо и недопустимо.

"С огромно безпокойство установихме, че във въпроси от 23 до 28 е представен текст от интервюто с австралийката Свами Шивамурти на сайта на "Йога студио 108", се посочва още в посланието на синода.

Популяризиране и привличане на последователи

Според БПЦ текстовете и твърденията, които в изпитните тестове са представени като "научни" (Въпрос 23 отг. Б), т. е. неподлежащи на опровержение и недопускащи критично отношение и възприемане от страна на зрелостниците, всъщност имали за цел популяризиране прийомите на йога и привличането на нови последователи.

От Светия синод настояват за изясняване на въпроса кой носи отговорност за тези "неподходящи" въпроси. от образователната комисия в парламента да упражнят парламентарен контрол върху оторизираните органи на МОН за да се изяснят подробностите около отговорността за избора на тези неподходящи текстове за зрелостните изпити.

От БПЦ за пореден път апелират в новия Закон за училищното образование "Религията" да стане редовен предмет в учебната програма.

Източник: news.bg