Какво интервюиращите за работа смятат за по-ценно от дипломата, за която сте се трудили толкова

Човек прекарва голяма част от живота си, борейки се да получи някакво образование. Дават се солидни средства, за да получим достъп до образованието, изразходва се енергия и капацитет. Всичко това се прави с презумцията, че един ден наученото и дипломата ще ни помогнат да си намерим добра работа. Но дали? 

Изследвания показват, че все повече млади хора започват работа, която няма общо със завършеното от тях висше образование, а от бизнеса често се оплакват, че кадрите, излезли току що от университета не притежават нужните знания да започнат веднага работа. 

Така на практика се оказва, че има по-важни неща в резюмето ни от образованието. И то не едно и две, а цели седем:

Изследване сред мениджъри за подбор на персонал дава отговор на въпроса кои са най-важните характеристики в нашето резюме. 

Най-цененото от интервюиращите е вашето отношение. Важна е мотивацията ви, както и подходът ви към компанията и позицията, за която кандидатствате, отношението към предишния ви работодател, както и начина, по който говорите за колегите си. 

Виж още: Българското висше - масово и некачествено

На второ място с най-голяма тежест в преценката за вас е работната етика и възможността да се интегрирате. Това е критично поради необходимостта да работите в екип, особено в големите компании. Последните инвестират във вас не само средства, но и доверие, и в тази насока биха се радвали да ви задържат максимално дълго при себе си. С пълна сила важи това за мениджърски позиции, където често може да се научи чувствителна за една компания информация, която не бива да попада в конкурентни ръце. 

На следващо място се цени работният ви опит. 

От голямо значение е за кого сте работили и на каква позиция. Това дава информация на новия ви работодател как са ви оценявали на предишните позиции. 

Това дали ще се впишите във фирмената среда също е по-важно за интервюиращите от вашето образование. 

Виж още: До 2025 г. в България ще има остър недостиг на работна ръка​​​​​​​

Следват по важност специфичните ви знания и умения, както и квалификацията, с която разполагате за конкретната позиция. 

Препоръките ви, дадени от предходни работодатели, също се ценят повече от образованието ви.

Източник: Profit.bg