В началото на 2008-а срутилата се конструкция на бул. "Осми приморски полк" уби 22-годишната Гергана. След три прокурорски протеста на оправдателните присъди почти всички обвинени за смъртта й получиха наказание

Шест осъдителни присъди - така приключи окончателно делото за рухналата козирка на банков клон във Варна, който причини смъртта на 22-годишната студентка Гергана Велинова.

Решението на Върховния касационен съд от 27 юли т.г. не подлежи на обжалване. Двама от общо осемте подсъдими бяха оправдани, съобщиха от прокуратурата. Шестимата подсъдими са признати за виновни за причиняване на смърт поради

немарливо изпълнение на дейност, представляваща източник на повишена опасност -

престъпление по член 123, ал.1 от Наказателния кодекс. За различни срокове съдът лиши от права да упражняват професиите си шестима длъжностни лица по член 37, ал.1, т.7 от НК. За виновна се призна само Татяна Николчева, управител на "Валда 90" ЕООД, която е била наета като подизпълнител на строителния обект - офис на банка.

Тя сключи споразумение с варненската Окръжна прокуратура във Варна и беше осъдена на една година затвор с три години изпитателен срок, като още на първата инстанция бе лишена и от правото в продължение на три години да упражнява професия и дейност, свързани със строителство.

Делото бе образувано в Окръжна прокуратура във Варна през 2008 г.

Тогава на 2 януари след силна снежна виелица рухна козирката над клон на Първа инвестиционна банка в морската столица, който се намира на централния бул. "Осми приморски полк" 80-82.

Руините на стоманобетонната козирка затрупваха 22-годишната Гергана, която в този момент била пред банкомата на сградата. Тялото й бе открито два дни по-късно при разчистване на отломките, минути преди баща й да я обяви за издирване.

На лобното място на Гергана днес има паметна плоча. Снимка: Intrigi.bg

Освен срещу Николчева като подизпълнител на банковия офис, обвинителният акт беше внесен срещу още седмина души:

- Васка Рачева в качеството й на главен проектант на архитектурната част от проекта за промяна предназначението на част от магазин в банков офис,

- проектанта Владимир Рачев, изготвил техническата част на проекта,

- Кирил Видолов - проектант на конструктивната част,

- Живко Николов, упражняващ технически контрол по конструктивната част,

- участъковия архитект на централния варненски район "Одесос" Наска Люцканова,

- Станка Калчева - управител на "Гарант консулт" ЕООД, осъществяваща строителен надзор,

- Паско Ташков - инженер-конструктор, в качеството му на консултант по строителния надзор към "Гарант консулт" ЕООД.

Състав на Варненския окръжен съд призна за невиновни останалите седем подсъдими по делото, след като Николчева сключи споразумение с прокуратурата. Варненската окръжна прокуратура протестира оправдателните присъди пред Апелативния съд, който потвърди постановеното от долната инстанция.

Последва касационен протест на апелативния прокурор

и Върховният касационен съд прие, че протестът е основателен, констатира съществени нарушения на процесуални правила, налагащи отмяна на атакувания акт, и върна делото за ново разглеждане от друг състав на Варненския апелативен съд.

На 5 декември 2013 г. Варненският апелативен съд отмени оправдателната присъда за Видолов, Николов и Ташков, като ги призна за виновни и ги осъди по по член 123, ал. 1 от Наказателния кодекс. Тримата получиха по две години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок и бяха лишен от права да упражняват професиите си за 3-годишен срок - съответно пълна проектантска правоспособност, осъществяване на технически контрол и строителен надзор.

След нов протест на Апелативната прокуратура във Варна през октомври м.г., Върховния касационен съд отмени присъдата и на подсъдимите Рачева и Рачев, като върна делото за ново разглеждане за отстраняване на допуснатите закононарушения.

В началото на тази година Варненският апелативен съд призна за виновни и двамата проектанти, като ги бяха осъдени на по година лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок и

губят правото да упражняват професията си в продължение на цяла година

Постановената присъда на апелативните магистрати срещу тях от 23 януари беше оставена в сила от ВКС след три прокурорски протеста и общо седем години по съдилищата.

Източник: Прокуратура на Република България