Акцията е съвместна операция на 5 държави и Европол, Интерпол и Евроджаст

В продължение на акцията на 31 октомври Интерпол И Европол задържаха 7 граждани на държави от ЕС на кораб на пристанище в Мелиля, Испания, те са се подготвяли да извозват бежанци.

На територията на България, Белгия, Франция, Холандия, Полша, Испания, Великобритания и кралство Мароко се провежда мащабна операция за неутрализиране на организирана престъпна група от трафиканти на бежанци.

Трафикантите са действали на територията на седем и почвече държави като незаконно са превеждали чужди граждани от Афганистан и Пакистан.  

Между държавите, участващи в операцията, е бил специално сформиран съвместен екип за разследване (СЕР) през месец март тази година. Съдебните власти в петте държави извършват координирано и съгласувано действия на територията на собствените си страни, с подкрепата на Евроджаст и Европол.

Операцията е логистично подпомогната от Европол и Интерпол, които са предоставили информация за особеностите при разследването в различните правни системи. В днешната операция Интерпол участва с анализ за подоготовката и провеждането на съвместната акция.

Разследването срещу тази група е започнало през 2016 г. във Великобритания и Холандия, които са установили, че дейността на групата се осъществява и на територията на други три държави в ЕС. В България разследването срещу групата е започнало в началото на март 2017 г. от Специализираната прокуратура.

Мигрантите са били превозвани с автомобили, в които имало изградени специални тайници, които да заблудят граничните власти. Освен това в момента се събират и доказателства, уличаващи групата също така и в "пране на пари".

В България разследването се провежда под ръководството на Специализираната прокуратура на територията на градовете София, Враца и Ловеч. 

До момента са извършени 24 претърсвания, 17 от които с предварително разрешение на Специализирания наказателен съд, а 7 при условията на неотложност.

Задържани са общо 42 лица. В България задържаните са 7. Те са били арестувани в изпълнение на издадени европейски заповеди за арест (ЕЗА) по искане на Белгия и Франция. В Белгия са задържани 13 лица, а във Великобритания задържаните лица са 22.

Създаден е координационен център в рамките на Евроджаст с участие на всички национални бюра на заинтересованите държави и аналитичния отдел на Евроджаст, който продължава да работи в момента и координира действията на територията на България, Белгия, Полша,Франция, Холандия и Великобритания. Действията продължават.