България е на 55-о място от 61 държави по този показател

България е на 55-о място по сила на икономиката за 2015 г. от 61 държави. За една година страната ни е напреднала с едно място. Това сочат данните в Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението в Швейцария.

Равнище на развитие

Според профила на българската конкурентоспособност основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2014 г., но и с нивата от 2010 г.

България продължава да е сред най-неконкурентоспособните държави, като единствените други страни с по-ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Така оставаме все още далеч от най-доброто си постижение - 38-мо място през 2009 г.

Това е признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, която да се основава на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността.

Фактори

Банковата криза от 2014 г. и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкретната позиция на страната, коментират от Центъра. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение.

Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в международната конюнктура.

Източник: Нова телевизия