По-високи санкции за мобилните оператори, които не спазват новите разпоредби

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, информираха от пресцентъра на Министерски съвет.

Проектът е изготвен в изпълнение на ангажиментите на страната ни като член на Европейския съюз за въвеждане на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) №531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, пише в съобщението на правителствената пресслужба.

Целта е да се отстранят несъответствия с европейското право в областта на електронните съобщения. Проектът също така съдържа изменения и допълнения във връзка с налагането на санкции от националния регулаторен орган.

Санкции до 2 млн. лв. за мобилните оператори

Така вече максималната санкция за мобилен оператор, който не спазва европейския регламент за определяне на максимални цени за роуминг услуги на едро или на дребно, ще достига до 2 млн. лева.

Предложените изменения включват определяне на глоби за нарушаване на регламента. Новите санкции за мобилните оператори са следните:

- от 400 хил. до 2 млн. лв. при нарушаване на задълженията за прилагане на максимални цени на едро за роуминг услуги,
- от 50 хил. до 2 млн. лв., когато нарушенията са по отношение цените на дребно
- от 10 хил. до 100 000 лв. за нарушения на задължения, свързани с информиране на потребителите за техните права.

Виж още: Роумингът в ЕС отпада от 2016 г.

Предложените изменения и допълнения в проекта на ЗИД на ЗЕС включват ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушаването на разпоредби на Регламента за роуминга.

В името на общото европейско развитие на телекомуникационните технологии

Размерът на предложените санкции (от 10 хил. до 2 млн. лв.) е определен с оглед постигане на възпиращо нарушенията действие предвид важността на развитието на общо мобилно пространство в Европа и на защитата на интересите на потребителите, посочват още от правителствения пресцентър.

Освен това се дава възможност Комисията за регулиране на съобщенията с решение да изиска от предприятието, след като му предостави възможност за изразяване на становище, да преустанови неизпълнението незабавно или в рамките на разумен срок. С решението Комисията дава задължителни указания за отстраняване на неизпълнението и/или неговите последици и за привеждане на дейността на предприятието в съответствие с изискванията.