Преподавателите трябва да се допитват предварително до отдела за връзки с обществеността, преди да говорят с медиите

Всички преподаватели и студенти в Софийския университет вече са длъжни да искат разрешение от отдела за връзки с обществеността на висшето училище, ако искат да говорят пред медиите. Това бе решено на академичен съвет на Алма матер, пише OFFnews.

Правилата за комуникация с медиите и организирането на публични събития на територията на Университета бяха предложени от зам.-ректора доц. Георги Вълчев и бяха приети след дебат.

Приетите текстове гласят:

"Официална комуникация с медиите:

1. Ясно разграничаване на качеството, в което представителите на СУ се явяват в медиите:

- Изразяващи официалната позиция на Университета са ректорът и заместник-ректорите. В този случай представителят на ръководството на Университета дава изявление или отдел "Информация и връзки с обществеността" разпространява до медиите и публикува в страницата на СУ писмена позиция;

- Официална позиция на Университета по експертен проблем се изразява от преподавател/служител, упълномощен от ректорското или деканското ръководство;

- Представяне на преподавателска/научна дейност се извършва от преподавател в Университета след уведомяване на деканското/ректорското ръководство и отдел "Информация и връзки с обществеността";

- Публични изяви на мнения, граждански или политически позиции в лично качество на преподаватели/служители на Университета се извършват, без да се ангажира институцията със заявени мнения и без да се използват придобитите в нея научни степени и звания (бел. ред. т.е. медиите да представят на аудиторията си напр. Иван Иванов, да го питат по специализирани теми и аудиторията никога да не разбере, че той например е доцент или професор в дадената област в СУ).

2. При свои публични изяви, ангажиращи Софийския университет, представителите на академичната общност са длъжни да информират "Информация и връзки с обществеността" и да потърсят съдействие."

От Студентския съвет на СУ, както и някои преподаватели, изразиха скептицизъм по предложените промени. Въпреки това те бяха приети само с 3 гласа "против" (на представители на Студентския съвет, но не и на декана на журналистическия фактултет) и 4 гласа "въздържал се".

Преподаватели изразиха правилата ги поставят пред абсурдната ситуация да не съобщават, че са от СУ, ако искат да дадат експертно становище или лично мнение.

"Ако приемем правилата в този вид, ще разбуним духовете. Преподавателите сме 1600-1700 души и всеки носи лично експертизата си. Търсят ме и от национални, и от регионални медии. Какво да им кажа? Махнете го това "доцент от СУ", защото сме приели правила. Няма как това да се случи в ефир. Може ли да съществува официална позиция на Университета по експертен проблем? Забранява ми се да се оповестявам като доцент, професор, асистент, доктор на СУ, ако имам мнение и искам да го изразя?", каза доц. Стефанова.

"Ако аз изляза и направя екстремистки изказвания, никой няма да е щастлив, че се афиширам като ректорa на Софийския университет", възрази ректорът проф. Анастас Герджиков.

Друг преподавател изтъкна: "Трябва да е ясно, че достъпът на медиите не е абсолютно свободен" - заради факта, че телевизионен екип влязъл в аудитория, питал студент за нещо и репортажът не отразил коректно позицията му.

Текстовете изискват също студентите да са длъжни да уведомят ръководството на факултета си или ректорското ръководство, ако искат да организират публично събитие на територията на СУ. Вероятно до предлагането на тези правила се е стигнало след конфузната ситуация, при която ръководството на ВУЗ-а не знаеше, че студенти са поканили Слави Трифонов и организират среща на студенти с него в Университета.

Източник: OFFnews