Служебният кабинет ще актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България

Допълнителни финанси в размер на 5,6 млн. лв. ще бъдат отпуснати на общините, за да се осигурят дейности по три национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от местните училища, предаде БНТ.

Служебният кабинет също така си е поставил за цел да "да актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България".

Служебният кабинет ще обсъжда темата за образованието и за развитието на науката у нас на редовното си заседание, като предстои министрите да разгледат актуализиран вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания у нас до 2020 г.

Стратегия за развитие на педагогическите кадри

Очаква се правителството да приеме план за изпълнение на стратегията за развитие на педагогическите кадри. Той предвижда въвеждане на единна система за контрол на качеството при подготовката и продължаващата квалификация на учителите, система за контрол на качеството на труда и на кариерното развитие, от което зависи и заплащането. Предлага се учителската професия да бъде включена в списъка на регулираните професии.