Карта с пояснения

Ислямска държава се намира в постоянна война с останалата част на света, а както знаем войната изисква съответните ресурси. Тук възниква въпроса, откъде тези екстремисти, заклеймени от цял свят, изкарват толкова пари, че да поддържат все още редиците и армията си? Специалистът по въпросите на Близкия изток Руслан Трад публикува в блога си карта с обяснения откъде всъщност идват средствата на Ислямска държава. Публикуваме материала с разрешение от автора:

Картата представя главните пътища за изнасяне на петрол от териториите на Ислямска държава (ИДИС), възможните такива пътища, както и такси, които се взимат от населението в тези територии. Данните са от декември 2014 година, като към януари 2015 няма промяна. Не са включени пътищата за износ на антики, от които също има постъпления за групировката.

(За по-голяма снимка натиснете картата)

Някои пояснения:

  • Данните сочат, че ИДИС изнасят между 20 000 и 40 000 барела петрол на ден, като цената на барел е 25 долара (два пъти по-малко от цената на световния пазар); износът на петрол носи между 500 000 и 1 000 000 долара дневно на групировката - петролът намира купувачи в Йордания, Сирия, Ирак, Турция и Иран.
  • Петролът се изнася главно с цистерни, но и пригодени камиони по пътища на контрабандисти – някои от тях са установени от години, а други са нови, създадени от ИДИС.
  • По границите таксите за цистерна е между 300 и 800 долара.
  • Населението в териториите на ИДИС плаща между 20 и 60 долара на месец за основни услуги като ток, вода и осигуряване на защита.
  • Между 10% и 35% от приходите на ИДИС са от индиректни такси.