За първи път докладът за демографското развитие отчита почти нулева миграция

През 2016 г. за първи е отчетена нулева миграция в доклада за демографското развитие на България, съобщи Би Ти Ви. Нулева миграция означава, че броят на напусналите и на заселилите се в страната през годината е почти или напълно равен.

Докладът сочи, че от България през 2016 г. са си тръгнали 29 хил. души, а тук са се установили 25 хил. Основната част от напускащите са българи, докато тези, които се заселват, са основно турци, руснаци и сирийци - те са 55% от чуждите имигранти, чиято численост е почти 15 хил. 
Останалите, над 10 хил. са българи, които се връщат по родните места, защото не са успели да се установят в чужбина.

По традиция най-голямата част от българите, които търсят реализация в чужбина избират Германия, Испания и Великобритания - общо 48% от всички емигранти. 

Тенденцията за последните 15-20 години все пак сочи, че миграцията най-често е в рамките на страната. Всеки трети е сменил местожителството си от една област в друга.

Новост е завръщането от градовете към селата. Само тази година 3000 души са напуснали столицата и са се заселили в широката Софийска област. Очаква си до 1-2 години преселването от големите градове към околните села да се прояви и в Пловдив и Варна.

Източник: Би Ти Ви