С добавките за участия в комисии и стаж тя може да стане и двойна

От публикувани днес данни на НСИ за средната работна заплата за третото тримесечие става ясно, че основните заплати на депутатите ще възлизат на 2700 лв. С надбавките, на които имат право, реално възнаграждението им почти се удвоява, пише OFFnews.

Според правилника на парламента една депутатска заплата се равнява на три средни заплати в обществения сектор за последния месец от предходното тримесечие. Тя се преизчислява на всяко тримесечие на база данните на Националната статистика.

Добавки за основните фигури в парламента

За последното тримесечие средната заплата в обществения сектор е била 900 лв. Това означава, че заплатите на народните представители стават 2700 лв. Според правилника възнаграждението на председателя е равно на основното депутатско възнаграждение плюс 55% от него, което означава, че Цецка Цачева ще получава на месец 4185 лв. Нейните заместници се ползват с бонус от 45% от депутатската заплата или иначе казано, на месец ще получават 3915 лв.

Председателите на комисии и техните заместници получават бонуси към заплатата съответно по 35% и 25% от депутатската заплата или по 3645 лв. и 3375 лв.

Председателите на парламентарни групи също вземат 3645 лева основна заплата.

Добавки за участия в комисии

Отделно депутатите вземат 15% върху тази сума за участие в постоянна комисия на НС. Обикновено народните представители участват минимум в две комисии, а в някои случаи - и в три.

Добавки за стаж

Депутатите получават и по 1% върху основното си възнаграждение за всяка година стаж.

Извън тази е надбавката за сътрудници, консултации, наем на помещения и други дейности, свързани с работата им. Тя е равна на допълнителни 2/3 от основното възнаграждение на депутатите.

Депутатите имат право на работно помещение в София, осигурено от НС с необходимите технически и комуникационни средства, както и на служебна уеб страница в интернет, поддържана на сървъра на Народното събрание.