Данните на националната статистика за демографията на бизнеса през 2016 г. показва и в кои браншове шансът за оцеляване е най-голям

Едва 5% от българските предприятия преживяват пет години, отчита Националният статистически институт (НСИ) в анализ относно демографията на бизнеса през 2016 г. Темата е водеща и за в. "Сега", който обобщава, че над 95% от новите предприятия загиват още преди да навършат пет години, а във водещото си заглавие извежда статистиката, че в половината фирми у нас няма нито един нает. Най-много са неработещите фирми в търговията, изтъква още всекидневникът.

"Напълно нормално е да имаме такъв голям брой "загинали" фирми и фирми със замразена дейност. Това не говори лошо за предприемаческите способности на българина, а напротив - колкото повече се опитваме, толкова по-голям е шансът да стигнем до нещо добро", коментира обаче пред БНР икономистът от "Индъстри уоч" Лъчезар Богданов и допълва: 

"Пазарните открития са резултат от това, че много хора опитват различни неща. Няма как да знаеш предварително какво точно ще е успешно след две, три или пет години. Това е един от аргументите за това, че законодателството трябва да улеснява стартирането. Да е лесно и евтино повече хора да пробват."

"Няма промяна в данните за последните години спрямо онова, което беше преди няколко години. В България
половината действащи фирми нямат служители и още около 37% имат до 4-ма служители", напомни анализаторът, като посочи, че огромният брой регистрирани търговци са в "някаква форма на самонаетост". 

Според него причината трябва да се търси в наличното търговско законодателство: "В България по данъчни и осигурителни причини е необходимо да се регистрира търговец, за разлика от други страни, където може да извършваш дадена дейност като физическо лице, без да регистрираш предприятие." 

По думите му: "Все по-често имаме регистриране на дружество с ограничена отговорност, както и на еднолично дружество с ограничена отговорност. Това е оксиморон - вие извършвате сам някаква дейност, но всъщност се регистрирате като търговец. По тази причина имаме няколкостотин хиляди регистрирани търговци, а е много трудно на базата на тези данни да разграничим тези, които наистина са опитали бизнес." 

Броят на фирмите, които имат над 10 служители, е едва 7% от общия брой регистрирани фирми и затова е напълно нормално да имаме толкова голям брой "загинали" фирми, категоричен е още Богданов. 

По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им, обясняват от НСИ.

Според статистиката през 2016 г. у нас са действали 347 962 активни предприятия, което е с 2,6% повече в сравнение с предходната 2015-а. Близо половината от тях (48,7%) изобщо не са наемали работна ръка, а заетите в тях са 6,5% от общото число за страната.

Над 1/3 от компаниите, или 36,6%, са с до четирима наемни работници. Най-нисък е делът на предприятията с пет до девет наети лица (средно 7,3%). С 10 и повече служители са 7,9% от активните фирми, като наетите в тях са 69,4% от заетите в периода 2012-2016 г.

За последните пет години делът на новопоявилите се предприятия е средно 12,2%, като за този период най-много фирми са създадени в сектора на търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (43,5% от общото количество). 

От всички родени през 2015 г. предприятия, общо 40 358, поне една година оцеляват 81,1%, като във фирмите с 10 и повече служители този относителен дял е 91,5%. От общо 32 745 фирми, преживели успешно първата си година, най-много са опериращите в транспорта, складирането и пощите. Преживяемостта в сектора е 89,1%.

Същевременно делът на предприятията, създадени през 2011 г. и все още активни петилетка по-късно, през
2016 г., е едва 4,7%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектора за производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, където са оцелели 13,2% от новите фирми. 

По предварителни данни през 2015 г. са "умрели" 10% от фирмите, общо 34 853, а като резултат работните си места са загубили 2,7% от заетите. Близо половината от тези закрити предприятия са в сектора за търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети.

Най-жизнеспособни са предприятията от добивната промишленост, фирмите за ВиК услуги и управление на отпадъци, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива,
като при тях "смъртността" е под 1%.

Източник: БНР, НСИ