Идеята на нововъведенията, които трябва да да влязат в сила най-късно до 2020 г., е да се намали цената на единичното пътуване

През следващите 10 години София се очаква да похарчи 88 млн. лв. за новата система за пътуване в столичния градския транспорт. Сумата е малко по-малка от дълговете, които софийският градски транспорт има към момента.

Положителното в случая е, че вече таксуването на пътниците трябва да става за изминато разстояние или време, а целеният ефект е намаляване на цената на единичното пътуване. В момента то е средно около 0,80 лв., а единичният билет струва 1,60 лв. независимо дали човек пътува само за една спирка, или от единия край на София до другия. 

Идеята е след въвеждането на новата тикет система човек да може да се вози с едно билетче през следващите 60 минути, независимо колко транспорта сменя. Все пак не е сигурно, че този пример ще е валиден след две години, защото политическото решение за модела и тарифата ще бъде взето на по-късен етап, уточни председателя на СОС.

Амбицията е новият по-справедлив начин за заплащане на ползването на градския транспорт да бъде въведен най-късно през 2020 г.

Обществената поръчка

В петък бе представена обществената поръчка за избор на изпълнител на т.нар. "тикет система" от председателя на Столичният общински съвет (СОС) Елен Герджиков и ръководството на Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Условията за търга се очаква да бъдат одобрени от СОС преди Коледа, а през януари - и самата поръчка. Срокът за подаване на оферти ще е около три месеца. Ако няма обжалвания на поръчката, се надяваме през лятото да подпишем договор с избран изпълнител, каза Герджиков.

Изпълнителят ще трябва да разработи и внедри системата за срок от две години. През това време съветниците трябва да одобрят кой модел ще се приложи в София - за изминато разстояние, за време или смесен. Към момента те нямат позиция по този въпрос.

Заложените изисквания към кандидатите в процедурата гарантират привличането на участници с доказан опит в изграждането на подобни системи. Те трябва да имат поне 5 такива изпълнени системи за електронно таксуване на пътници в градския транспорт. Поне една от изградените системи трябва да е била за обслужването на най-малко 300 хил. пътувания дневно. Изградените предишни системи от кандидатите трябва да са били за поне 500 превозни средства и да включват поне два от четирите вида наличен градски транспорт в София.

Техническото предложение на кандидатите е с тежест в оценката от 70%, а цената – 30%.

За да няма съмнения, че търгът е нагласен, ще бъде създаден Комитет по наблюдение на обществената поръчка. В него ще има съветници от всички политически групи в СОС. Те ще контролират сроковете и качеството на изпълнението на поръчката, каза Герджиков.