Американският федерален резерв променя дизайна на банкнотата от $100. Новите купюри влизат в обръщение от 8 октомври, въпреки че бяха планирани още за 2010 г.

Почти 80% от цялата американската валута е деноминирана в стодоларови банкноти.

В края на миналата година по света е имало повече от 8,2 милиарда американски стотачки, което я прави и най-популярната банкнота изобщо по стойност. 

Колкото до еврото, най-популярна е петдесетачката (като количество и стойност).

Интересното за т.нар. "бенджаминфранклини" е, че са най-популярни сред трафикантите на оръжия и дрога. Използват се и в нестабилни икономики като сигурен начин за запазване стойността на парите. 

В новия дизайн е съхранен ликът на Бенджамин Франклин - един от двамата души върху американски банкноти, които не са били президенти на държавата, другият е Александър Хамилтън върху $10. 

Но Франклин е бил много други неща, включително писател, учен, дипломат, политик, композитор, изобретател и редактор във вестник, но единствената професия, която избира за надгробния си камък, била печатарската.