Предвижданите промени в Кодекса на труда ще дадат повече възможности за гъвкаво работно време

Работещите на гъвкаво работно време да могат да работят най-много по 12 часа на ден. Това се предвижда в проекта за промени в Кодекса на труда, подготвени от социалното министерство, пише "Труд".

Към момента работодателите имат правото да въвеждат работно време с променливи граници. Те определят времето, през което работникът трябва задължително да се труди - например от 10 до 16 ч. Извън тези часове служителят може да избере кога да отработи останалите 2 часа до пълния 8-часов работен ден. Например от 8 до 10 ч или от 16 до 18 ч.

Според предвижданите промени от социалния министър Ивайло Калфин вече ще са възможни повече възможности за гъвкавото работнно време. Така например работодателят ще задава задължително присъствие от 6 часа, а служителят сам ще решава кога да отработи останалите 2 часа.

Това може да стане и в друг ден, т.е. намаленото работно време в един ден ще е за сметка на повечето часове в друг ден. В края на седмицата обаче работникът трябва да е изработил установените по закон 40 часа.

Мотивите на министерството са да се даде възможност за по-добър баланс между професионалния и личния живот на работещите, се посочва в мотивите. С промените се въвежда например еднодневният трудов договор за наемане на кадри при прибирането на реколтата от плодове и зеленчуци и розобера.

Социалното министерство предлага още социалната пенсия за старост да се увеличи от 113 лв. на 115,15 лв. от 1 юли. Ръстът е 1,9%. Такава пенсия се дава на хора над 70 години, ако годишният доход в домакинството им е по-нисък от гарантирания минимален доход - 65 лв. на месец.

Повишаването на тази пенсия ще вдигне минимално свързаните с нейния размер други нетрудови пенсии - например тази за военна и гражданска инвалидност, а също и социалната пенсия за инвалидност. Така ръстът на социалната пенсия за старост ще вдигне дохода на около половин милион възрастни.

Източник: в. "Труд"