Министърът назначава комисия, която да разгледа всички възможности за възстановяването на казармата

Министерството на отбраната започва тестване на идеята за за връщането на задължителната наборна служба. Вчера военният министър Николай Ненчев обяви, че се създава специална комисия, която да разгледа всички възможности за възстановяването на казармата, пише в. "Сега". 

Дебатът бе подхванат от депутати след информацията за военния отчет за всички младежи, които не са служили

"След започналата дискусия ние проведохме разговори в МО. Може би днес или утре ще назнача комисия, която въз основа на експертизата, с която разполагаме, въз основа на опита на други страни ще направим нашето предложение и ще изложим нашите тези пред народните представители", обяви Ненчев. 

Въпреки че комисията е още в перспектива, министърът даде да се разбере, че в МО вече имат готова позиция по въпроса. 

"На този етап това, което мога да кажа, е, че ако се обсъжда военна служба в рамките на 3, 4 или 5 месеца, тя е напълно недостатъчна. Нашите разчети и това, с което разполагаме като информация, е, че за такава подготовка е необходима поне една година", допълни Ненчев. 

Той все пак направи уговорката, че ако Народното събрание реши, от МО ще изпълнят закона "независимо какво ще ни коства". Министърът припомни, че връщането на казармата е свързано и с конституционни и други законодателни промени, както и със сериозни разчети. 

Виж още: На 67-о място сме по военна сила​

Наборната военна служба бе отменена през 2007 г. след поправка в конституцията. Депутатите отмениха текста, според който "изпълнението на воинските задължения, условията и редът за освобождаването от тях или за замяната им с алтернативна служба се уреждат със закон". 

Тогава народните представители са го заменили с друг текст, който развързва ръцете на МО да върне казармата само чрез промени в Закона за отбраната. Според чл. 59, ал. 2 от конституцията "подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон". Така формулиран текстът не изисква изменение в конституцията, за да се върне казармата. Много вероятно целта на започналия дебат за наборната служба да е подготовка към промяна в закона. 

Миналата седмица идеите за задължителен военен отчет за всички младежи срещнаха сериозна съпротива. От ГЕРБ вече дадоха да се разбере, че няма да подкрепят предложените промени в закона за резерва, които предвиждат Главна дирекция ГРАО да предоставя на централното военно окръжие данни за хората на възраст между 18 и 32 г. Но и сега действащият закон позволява ГД ГРАО да предоставя данни на военното окръжие за всички пълнолетни граждани с военна подготовка. 

Източник: в. "Сега"