При встъпването си в длъжност арх. Здравко Здравков акцентира върху създаването на звено за градско пространствено планиране, промени в Наредбата за обществените обсъждания, нов дигитален архив

Столичният кмет очаква от новия главен архитект Здравко Здравков да представи реформа в структурата на направление "Архитектура и градоустройство" (АиГ), така че да работи по-качествено и бързо за гражданите и бизнеса. Победителят в конкурса за приемник на арх. Петър Диков, обявен в края на януари, встъпи в длъжност в началото на седмицата и беше представен официално от Йорданка Фандъкова.

Тя напомни още, че е важно е да създаде механизъм за ефективен диалог с професионалните и гражданските организации при обсъждане на идеи и проекти. Готвят се и мерки за подобряване на организацията при провеждането на обществени обсъждания.

Очаквам да завърши наредбата, която въвежда правила по отношение на градския дизайн и цветовете, както и механизъм за контрол върху работата на главните архитекти на райони, чиято работа трябва да стане по-публична и прозрачна, каза също кметът на София.

Според Фандъкова от изключителна важност е да продължи с по-бързи темпове разработването на подробни устройствени планове, както и да се подготвят промени в Общия устройствен план. По думите й историческият център трябва да запази своя облик и това да се гарантира чрез плановете.

Тя настоя още за особено внимание към къщите паметници на културата и към проектите за реставрация на стари сгради, които пазят историята на София.

Кметът посочи още, че очаква от новия главен архитект да успее на практика да реализира мерки за подобряване на мобилността, повече места за велосипедисти и пешеходци, повече зелени пространства - част от политиките за зелен град, с каквато концепция той спечели поста.

Самият арх. Здравков раздели концепцията си на няколко ключови момента. Той акцентира върху създаването на звено за градско пространствено планиране, промени в Наредбата за обществените обсъждания, нов дигитален архив.

Това е първата стъпка към дигитализиране на повечето документи и процедури, както и по-широкота разпространение на електронните услуги, обясни новият главен архитект на София. Целта е да се проследява движението на преписките, техническите паспорти на сградите и други документи. Той предвижда и промени в изискванията към районните главни архитекти.

Източник: Столична община