300 тона злато, 1000 тона сребро и 16 000 тона стомана се били изхвърлени на бунищата само през миналата година наред с рекордните 42 млн. тона електрически и електронни отпадъци, или т. нар е-боклук

Материали за 51 млрд. долара лежат по сметищата, изчислиха експерти на ООН, информира "Новинар". 

Огромни количества материали, както и ценни метали, използвани в електрическите уреди, се изхвърлят всяка година, 

като хората произвеждат с по около 2 млн. тона повече е-боклук всяка година 

През 2014 г. на бунището са отишли 41,8 млн. тона стари уреди. Близо 60% от цялото количество са електродомакинските уреди, оборудването за баня и пералните. Около 7% се падат на мобилните телефони, калкулаторите, преносимите компютри и принтерите.

Виж още: Изхвърляме злато и в тоалетната

Според изследването Норвегия е страната, която произвежда най-голямо количество е-отпадъци на глава от населението - 28,4 кг на човек, следвана от Швейцария (26,3 кг) и Исландия (26,1 кг).

Регионът, който генерира най-малко електрически и електронни отпадъци, е Африка - приблизително 1,7 кг на човек. Общо целият континент е произвел едва 1,9 тона е-боклук през миналата година. 

Като обем най-много е-отпадъци се падат на САЩ и на Китай

32% за двете страни, следвани от Япония, Германия и Индия. 

Тревожните данни показват още, че едва 16% от глобалния е-боклук се рециклира, въпреки че от старите уреди могат да се извлекат материали за над 50 млрд. долара.

Източник: "Новинар"